Søsken bør ha like muligheter

At Høgskolen i Oslo og Akershus vil bli universitet handler mest om å ha like muligheter, skriver rektor Curt Rice.

Petter Fløttum avslører på kommentarplass i forrige ukes Universitas at han ikke kjenner HiOA veldig godt, og dermed misforstår vår universitetsambisjon. Han skriver at HiOA lider av et «lillebrorkompleks», at vi tror gresset er grønnere på UiO og at våre kandidater ikke blir bedre av universitetsstatus.

Les Petter Fløttums kommentar: Høyskole, bli ved din lest

Både UiO og HiOA har viktige oppgaver i å utdanne og forske, men vi har ulike fagområder. Som landets største høyskole er vi ingen «lillebror». Dagens system behandler derimot HiOA som en lillebror. Det betyr at vi som høyskole ikke nyter godt av de samme fordelene som universitetene har. Det er på tide av vi også får full faglig selvstendighet, bedre økonomiske forutsetninger og et navn som stimulerer til økt internasjonalt samarbeid og rekruttering. Da blir vi enda bedre på det Fløttum mener vi kan best: «levere flinke folk som kan fylle noen av landets viktigste jobber».

Som universitet vil vi selv kunne justere våre studietilbud og utvikle fagmiljøene, slik at utdanningene raskt tilpasser seg samfunnsutviklingen. Med økt forskningsaktivitet styrker vi evnen til å definere og svare på morgendagens utfordringer. Det kommer utdanningene til gode.

Les mer: HiOA søker universitetsstatus

Tette koblinger mellom arbeidsliv, utdanning og forskning skal fortsatt definere HiOA den dagen vi er universitet. Mer praksis bør etterstrebes av alle utdanningsinstitusjoner, og ikke være forbeholdt høyskolene, slik Fløttum synes å mene.

Det er bra at gresset er grønt oppe på Blindern. Vi har også en stor hage – vi trenger bare litt mer gjødsel.