Arkivfoto: Hans Dalane-Hval
Arkivfoto: Hans Dalane-Hval

Den grønne elefanten i rommet

Bare fordi Grønn Liste er grønne i navnet, betyr ikke det at de har praktisk orientert politikk som gjør universitetet grønnere i virkeligheten.

Lederen av nyetablerte Grønn Liste, Jonas Nilsen, gikk 28. januar ut i Universitas og sa at Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) «ikke tar klima og miljøproblemet på alvor». Han og Grønn Liste fortjener et tilsvar. Påstanden deres stemmer rett og slett ikke med virkeligheten, og er sterkt misvisende.

Les også: Selvmotsigende samfunnsviterliste

I det Studentparlamentets arbeidsutvalgs halvårsrapport ble presentert 15. januar, kastet Nilsen seg rundt og kom med følgende påstander: «Studentparlamentet gjør knefall for oljeselskapene» og «Grønn Liste kan bidra med å få studentparlamentet tilbake på rett kurs».

«Tommel opp for gjennomtenkt mediestrategi, Nilsen. Det skal du ha.»

Tommel opp for gjennomtenkt mediestrategi, Nilsen. Det skal du ha. Men å gå ut og påstå at årets Studentparlament ikke er grønt og ikke bryr seg om miljøproblemet, er nesten som å si at jorda er flat. At studenter med engasjement ønsker å bruke det til å jobbe for miljøsaken er bra, men ingen tjener på at dere går ut og vrir på sannheten for å sanke velgere på misvisende grunnlag. Det er politisk opportunisme.

 • Les også:
 • Nedprioriterer oljemotstand

  Grønn liste utfordrer etablissementet

  Samfunnsvitere i strupen på Grønn liste

  Stortinget stemte ned brems i oljeforskning: MDG og SV håper universitetene selv tar ansvar

  Studentparlamentets knefall for Statoil

  Studentenes miljøfyrtårn

  Samfunnsviterlista har ingen ideologisk plattform. Vi er en fakultetsliste, vår forankring er Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Medlemmene våre har politisk bakgrunn fra Sosialistisk Venstreparti til Høyre. Vi har likevel ett punkt som er gitt for alle medlemmene våre: vi er og skal være en Grønn Liste. Politikken vår skal være grønn.

  Gjennom de siste årene har vi alltid hatt grønne hjertesaker. Det krever ikke mer enn en raskt titt på tidligere års valgkampbilag for å se dette. De er tilgjengelig for alle på nett. Vi stemmer alltid for de grønne forslagene de andre listene fremmer, og vi pusher Studentparlamentets Arbeidsutvalg på de grønne sakene.

  Vi i Samfunnsviterlista har i tidligere Studentparlament presset gjennom konkrete tiltak for energieffektivisering på UiO, som å slå av PC-er og lys om natten. Vi er med på å kjempe for digital eksamen, som vil medføre mindre bruk av papir ved UiO. Vi kjemper for mer ressurser til forskning på fornybar energi og klima. På årets Velferdsseminar med Velferdstinget i Oslo og Akershus var det vi som tok initiativet til å få vedtatt et eget miljøpolitisk dokument. Det setter grønn politikk på dagsorden, ikke bare på campus, men også på alle de andre utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus. Vi har til og med vært med på å arrangere grønn midtsemesterfest på U1. Hva er det Grønn Liste har som gjør dem så mye bedre enn eksisterende lister, som Samfunnsviterlista?

  Vi ønsker spesielt å vise til at nær alle de 17 konkrete miljøtiltakene i Grønn Liste sitt valgprogram er tiltak som allerede er foreslått av andre lister, eller som allerede er vedtatt i Studentparlamentets handlingsplan. Ett av få unntak er forslaget om å opprette bruktbutikk på campus.

  I forbindelse med budsjettet til UiO for 2016 fremmet Venstrealliansen 5. mars et forslag om at UiO bør takke nei til all finansiering fra oljeselskaper. Forslaget ble stemt ned av Studentparlamentet, inkludert av oss i Samfunnsviterlista. Grønn Liste kritiserer oss på sosiale medier for dette og tar det som et bevis på at Studentparlamentet ikke er grønt. Realiteten er at forslaget om å si nei til sponsing fra Statoil ville erstattet punktet om å finansiere etterslepet på bygningsmassen til UiO. Vil ikke renovering og oppussing av slitne og direkte farlige bygg føre til et grønnere UiO, ved at byggene blir energieffektivisert og miljøvennlige? Vi nedprioriterer på ingen måte grønn politikk, men prioriterer de mest gjennomførbare sakene som i praksis fører til et grønnere UiO. Der noen kanskje mener at nei til oljeforsking er mer «sexy» enn etterslep på renovering av bygninger, mener vi det ikke er sexy med giftige laboratorier og bygg som sluker strøm.

  Vi vil fortsette å holde samme kurs fordi vi, som alle andre oppegående studenter, vet at miljøsaken er ytterst viktig å sette høyt på dagsorden. Vi har for lengst tatt innover oss det faktum at vi ikke har noe annet valg dersom vi ønsker en bærekraftig framtid.

  Resten av studentparlamentet er jevnt over veldig grønt. Vi vil gå så langt som å si at de aller fleste listene er radikalt grønne. Årets handlingsplan er grønnere enn noen gang og har et bredt fokus fra de små tingene, som reell kildesortering og bysykkelstativ på universitetets områder, til de store sakene som utfasing av petroleumsforskning.

  Som nevnt er engasjement flott. Dessverre er det nå en gang sånn at det er grenser for politikk, og kanskje særlig studentpolitikk.

  Vi vil rette fingeren mot nevnte grønne elefant, og stille spørsmål ved om vi trenger nok en Grønn Liste i Studentparlamentet. Bare fordi Grønn Liste er grønne i navnet, betyr ikke det at de har praktisk orientert politikk som gjør universitetet grønnere i virkeligheten. Vi har derfor en utfordring til Grønn Liste. Presenter ny og gjennomførbar grønn studentpolitikk som vi ikke allerede har tenkt på i studentpolitikken. Overrask oss.