Eksa­mens­sen­surr

Karakterer skal ikke deles ut etter lotteri-prinsippet, men etter en god faglig gjennomgang.

Mange føler på en viss usikkerhet etter å ha levert eksamen. Ofte kan det være vanskelig å vite hvor bra det har gått før man får «fasiten» servert av sensor. Hvis du noen gang har tenkt at resultatet kan virke vilkårlig, er det ikke sikkert at du er på ville veier. For i ukas Universitas bringer vi historien om to studenter på ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo som selv har fått oppleve hvor tilfeldig en eksamenssensur kan være.

Les også: Gikk fra B til stryk

Humaniorastudenten Jostein Hult hadde i utgangspunktet fått B på eksamen, men han håpet på toppkarakter og klaget på resultatet. Det er lett å skjønne at han ble noe overrasket da hans nye sensor valgte å gi oppgaven strykkarakteren F.

Jusstudenten Karl Kristian Rådahl Kirchhoff opplevde det stikk motsatte. Han klaget på karakteren D og endte opp med en A.

Begge sakene har Universitas kommet over ved en tilfeldighet. Det er derfor rimelig å anta at flere andre studenter har opplevd lignende endringer.

I fjor gjorde Kunnskapsdepartementet ordningen med blind klagesensur obligatorisk. Det vil si at sensoren som behandler eksamensklagen ikke får vite begrunnelsen for, eller karakteren som forrige sensor ga. Universitetet i Oslo var blant lærestedene som ble tvunget til å legge om til denne ordningen. Problemet med ikke å praktisere blind sensur er at den første sensuren vil få en anker-effekt på den nye. Det vil i realiteten forhindre en uavhengig retting av oppgaven. Selv om ordningen trolig bidrar til flere ekstreme utslag, er den likevel den eneste riktige.

Problemet er ikke sensurordningen. Problemet er at to sensorer kan vurdere oppgaver så totalt forskjellig. Karakterer skal ikke deles ut etter lotteri-prinsippet, men etter en god faglig gjennomgang. Når svingningene blir så ekstreme som i disse to tilfellene er det åpenbart at minst én av sensorene i begge sakene har gjort en elendig vurdering. Det er med på å undergrave legitimiteten til karakterene som utdeles ved Universitetet.