God under­vis­ning må lønne seg!

Tiden er inne for universitetene til å ta sitt dannelsesansvar på alvor, vi trenger innovativ og nyskapende undervisning – nå!

I høst tok jeg et innføringsemne i statsvitenskap. Et sånt typisk billig emne som mange tar. Du får en pensumliste og skjønner at du forventes å pugge masse tekst. Etter eksamen får du en bokstav som lønn for strevet, og lurer litt på hva du egentlig har lært. Og ber du om begrunnelse kan du fort bli skuffet over to setninger med synsing. Gitt mangel på skrivekurs, veiledere, mentorer og seminargrupper som kunne hjulpet meg underveis, lurer jeg på hvorfor det enda ikke er blitt automatisk prosedyre å gi alle studenter en enkel tilbakemelding på det vi presterer på eksamen. Det kunne vært en verdifull læringsform.

«Teknologisk innovasjon muliggjør pedagogisk innovasjon. Men UiO klarer ikke å følge opp eget mål om digital eksamen.»

Teknologisk innovasjon muliggjør pedagogisk innovasjon. Men UiO klarer ikke å følge opp eget mål om digital eksamen. Det gjør gjennomføringen gammeldags og tungvint.

Den foreldede eksamensformen er likevel bare et symptom på det jeg mener er et grunnleggende rustent syn på utdanning i Norge. Den gamle akademiske kulturen hvor forskning er det som gjelder, og bare det, henger fortsatt i. Private mesener som Olav Thon går nå i bresjen for å belønne fremragende undervisning, mens regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning knapt nevner ordet «utdanning». Bernt Hagtvet har tidligere kalt UiO en «pølsefabrikk» – altfor mange presses gjennom et system hvor studenter i flokk tilbys de magreste undervisningsformer vi har. Og dette kalles «akademisk dannelse».

Kunnskapstørsten og lærelysten du kjenner som førsteårsstudent på UiO kan fort forsvinne fordi du ikke føler deg sett og ikke får god nok veiledning og oppfølging. Eller ikke får kontakt med foreleseren din. Eller fordi instituttet ikke hjelper deg å sette utdanningen i en større kontekst. Eller fordi du blir usikker på om utdanningen din duger på arbeidsmarkedet.

Viktigst er nok likevel at undervisningskvaliteten er så ujevn. Dårlige forelesninger med powerpoint-presentasjoner som resirkuleres for femte år på rad dreper lærelyst. UiO har noen av de beste fagmiljøene i landet og vi er ledende på forskningsfronten, så hvorfor holder ikke undervisningen samme kvalitet?

Dårlig undervisning handler om penger og holdninger. Hovedproblemet er det gammeldagse synet på læring og utdanning i Norge. Undervisning handler om at hver enkelt foreleser må strekke seg for å bli dyktigere. Det er like krevende og engasjerende som å forske – hvis man får noe igjen i form av anerkjennelse og karriere. For at vitenskapelig ansatte skal bruke krefter på utdanning må det belønnes, både formelt, økonomisk og symbolsk. Tiden er inne for universitetene til å ta sitt dannelsesansvar på alvor, vi trenger innovativ og nyskapende undervisning – nå!