Meningsløs preste­ut­dan­ning

Fjoråret så en oppblussing av debatten om Det teologiske menighetsfakultet (TF). Skal et moderne universitet holde seg med et fakultet som fokuserer på en antatt gud og hva som skal til for å gjøre denne guden til lags, dvs. å utdanne prester?

Det opplagte svaret er nei. Det er like meningsfullt å ha et teologisk studium som fokuserer på guds natur, eksistens, vilje, mening, hensikter, osv., som å utdanne astrologer og håndspåleggere. Men moderne teologi handler ikke så mye om gud som om kristendommen, hevdes det. Kanskje, men da blir begrunnelsen for å holde seg med et eget fakultet for å studere kristendommens mange manifestasjoner ganske meningsløs. Da er det trolig langt mer hensiktsmessig å flytte ressursene og personalet til andre fagområder som religionshistorie, religionssosiologi, filosofi, etc.

«Det er meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning.»

I tillegg er det meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning. Denne utdanningen er integrert i teologistudiene og TFs aktivitet. Dette går da også fram av hjemmesiden til Det praktisk-teologiske seminar:

«Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon som sorterer direkte under kirkedepartementet. Seminaret har siden 1848 gitt praktisk teologisk utdannelse til kommende prester. Utdanningen inngår som obligatoriske innslag i cand.theol.-graden, og er samordnet med undervisningen ved Det teologiske fakultet.»

Utdanning til prest er utdanning til en ikke-vitenskapsbasert profesjon, selv om det kan inngå vitenskapelige elementer i en presteutdanning, for selve prestegjerningen har intet vitenskapelig grunnlag. En prest er en «religiøs spesialist som på vegne av et samfunn eller en menighet utfører kultiske handlinger, spesielt offerhandlinger, men også orakel- og helbredelsesfunksjoner», i følge Store norske leksikon.

Det finnes således intet vitenskapelig eller annet rasjonelt grunnlag for kultiske og rituelle handlinger. Det er derfor meningsløst at et universitet skal utdanne prester. TF bør derfor legges ned og den vitenskapelige delen av virksomheten fordeles til andre fagmiljøer. Arbeidet med denne omorganiseringen bør begynne i jubileumsåret.