Mari Mamre: Leder i Det konservative studenterforbund og gjestespaltist i Universitas.
Mari Mamre: Leder i Det konservative studenterforbund og gjestespaltist i Universitas.

Myte­ka­len­deren

Akademisk kapitalisme, new public management eller sidrumpet byråkrati?

Kjært barn har mange navn, og stadig lanseres ulike teorier som påberoper seg å beskrive hovedtendenser i organiseringen av akademia.

Sist ute er Knut Kjeldstadlie i sin bok Akademisk kapitalisme. Det er mye jeg er uenig i her, ikke så mye i utviklingstendensene han beskriver, uenigheten oppstår i konklusjonene. Ta for eksempel Kjeldstadlies «6. bud», at markedsrettingen av akademia har ført til et vell av målinger, registreringer, kontrolltiltak og utvalg. Sjelden har jeg sett markedet bruke tid og ressurser på å sette ned en komité. Det er det nok av styringsivrige politikere og offentlige etater som gjør.

Andre myter, ved mitt eget universitet UiO, lever også i beste velgående: At universitetet er en tungrodd og sidrumpet institusjon hvor ingen forandringer skjer og at de som jobber for studenters interesser ved UiO, Studentparlamentets AU, ikke gjør annet enn å se at malingen tørker, med påfølgende resultater.

Det er med stor glede jeg registrerer at disse mytene nettopp er myter, ihvertfall i disse dager. Ved SV-fakultet er en prøveordning satt i gang hvor studenter får automatisk begrunnelse ved siden av karakter ved avlagt eksamen. Dette er et stort skritt i retning av noe som kan gjøre en banebrytende forskjell for studenters læringsutbytte.

På det samme fakultet skal det etableres et pilotprosjekt med to fulltidsansatte stillinger fra Karrieresenteret som skal jobbe spesifikt inn mot SV-studenter. Målet er at alle program skal tilby karriereveiledning til sine studenter som en integrert del av programmet.

Byens to store samskipnader, Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad, kan endelig snart planlegge snorklipping etter at UiO og KD har gitt sitt samtykke og samarbeid for en omfattende sammenslåingsprosess som vil komme studentene til gode.

Dette er bare noe av alt det spennende som skjer, alt etter meget stor innsats fra våre studenttillitsvalgte og demokratisk samarbeidsvilje fra ledelse og ansatte, helt uten å bli korrumpert av Kjeldstadlies kapitalmaktsteori ellers kjent som New Public Management.

Det gir meg håp etter nok et hvileskjær av et statsbudsjett fra en regjering som systematisk nedprioriterer forskning og høyere utdanning. «You can’t beat us, you just can’t beat us!»