BUDSJETT-BOM: Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, reagerer på flere punkter i byrådets budsjettforslag for 2020.
BUDSJETT-BOM: Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, reagerer på flere punkter i byrådets budsjettforslag for 2020.

Velferds­tinget hardt ut mot Oslo­bud­sjettet: –⁠ Direkte angrep på studen­tenes lommebok

Onsdag ble budsjettet for Oslo kommune i 2020 foreslått av byrådet – til stor frustrasjon for Velferdstinget.

–⁠ Vi er skikkelig skuffa, sier Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus til Universitas. Frustrasjonen er spesielt rettet mot at byrådet øker kollektivprisen ytterligere – med fem prosent – til tross for at partiene gikk til valg for enten å redusere prisene eller ikke la dem stige.

–⁠ Det er et løftebrudd fra byrådspartiene. Det er direkte angrep på studentenes lommebok.

–⁠ Byrådet har jo planlagt å øke kollektivtilbudet kraftig med flere avganger – er ikke det positivt?

–⁠ Jo, det i seg selv er veldig positivt, men det betyr ikke så mye dersom studentene ikke har råd til å benytte seg av tilbudet. Det kan hende mange studenter har stemt på de for å få billigere studentbilletter, men så skjer det stikk motsatte, sier Frøvoll.

Det er vondt å se at vi får så lite igjen for alt det gode studentene bidrar med i Oslo

Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Finansbyråd Robert Steen poengterer at Oslo kommune eier Ruter sammen med Akershus fylkeskommune og at de senest i vår inviterte Høyre og Venstre i Akershus til å bli med å sette ned prisene på kollektivreiser og skrote den planlagte prisøkningen:

–⁠ Det har de dessverre sagt blankt nei til. Vi kommer til å jobbe videre for å få redusert kollektivprisene, forteller Steen til Universitas.

Les også: Student­leder: –⁠ UiO må erklære klima- og naturkrise.

–⁠ Ingen positive studentsaker

Frøvoll reagerer også på at studentene nesten ikke er omtalt i hele budsjettet.

–⁠ De få gangene ordet «student» nevnes, er det i forbindelse med helt andre ting enn studentvelferd. Vi finner ingen positive saker som hjelper studentene direkte, og det er veldig synd.

Finansbyråd Robert Steen forsvarer at studenter ikke oftere nevnes eksplisitt i budsjettet:

–⁠ Studenter er relevante i nesten alle budsjettsammenhenger og en viktig og fast del av Oslo. Vi vil at Oslo skal bli Norges beste studentby og jeg kan love at vi gjerne vil ha enda mer dialog med studentenes tillitsvalgte for hvordan vi kommer dit for å finne flere eksplisitte områder hvor vi kan løfte frem studenter enda mer tydelig.

Skuffer på psykisk helse

Frøvoll reagerer på at det ikke er lagt inn ekstra støtte til psykisk helsetilbud.

–⁠ De skuffer studentene i Oslo stort. Vi ønsker å gjøre Oslo til Norges beste studentby, men kommunen motarbeider dette. Vi er irriterte, sier Frøvoll.

Steen trekker frem at byrådet oversendte en ny strategisk plan for psykisk helse til bystyret i juni, og at denne planen tar for seg innbyggernes psykiske helse uansett alder og sted i livet.

–⁠ Vi håper studentene vil bidra til å gjøre planen enda bedre gjennom bystyrets behandling denne høsten, og at det også kommer studentene i Oslo til gode, forteller han.

Les også: Akademika-avtale får krass kritikk: –⁠ Står i en spagat over grensen mot korrupsjon.

–⁠ Skittent spill

Frøvoll synes også det er leit å se at byrådet kutter JURK og Jussbuss med 50.000 kroner hver i sitt forslag. De er begge gratis rettshjelpstilbudene drevet av jusstudenter.

–⁠ Dersom dette gjennomføres vil de enten måtte senke driften, som fører til mindre gratis rettshjelp, eller så må Velferdstinget bruke enda mer av semesteravgiften på dem. I praksis fører et slikt kutt fra byrådet til mindre midler til studentkultur eller mindre fri rettshjelp, som er veldig synd, forteller han.

Byrådet gjorde noe lignende i fjor, men da kuttet de JURK hardere, og lot JussBuss være uendret. I bystyrets endelige behandling fikk opposisjonen reversert kuttet. Det forventes at det samme skjer i år, ifølge Frøvoll.

–⁠ Opposisjonspartiene må dermed bruke politisk kapital på en falsk seier, siden det bare er tilbakeføring av et kutt, og setter JURK og Jussbuss i en usikker økonomisk situasjon helt unødvendig. Det er et skittent spill som gjør både Velferdstingets tildeling, samt JURKs og Jussbuss sine prosesser vanskeligere.

Steen poengterer at byrådet har en lavere sum å fordele utover, enn det bystyret endelig vedtok i 2019.

–⁠ Det betyr at byrådet må prioritere hardere, men det betyr slett ikke at det er en enkel øvelse. Både JURK og Jussbuss bidrar stort på viktige områder og bidrar til å fylle et udekket rettshjelpsbehov i Oslo. Derfor er de også blant de store mottakerne av tilskudd, forteller han og utdyper at dette viser at byrådet har stor tiltro til tiltaket og at det aktivt prioriteres.

–⁠ Prioriterer ikke studentboliger

Frøvoll har også liten tro på kommunens støtte til studentboligbygging:

–⁠ Byrådet sier at de ønsker å prioritere flere studentboliger, men de hadde akkurat det samme punktet i fjor, og de har vist at de absolutt ikke prioriterer dette. SiO har mange prosjekter på gang og tilskuddet fra staten er rekordhøyt, men kommunen har satt en brems, forteller Frøvoll og utdyper:

–⁠ Et eksempel på dette er Brenneriveien 11, der SiO ville bygge sentrumsnære studentboliger. Nå ligger det prosjektet dødt, siden den politiske viljen ikke er tilstede.

Vi ønsker å gjøre Oslo til Norges beste studentby, men kommunen motarbeider dette

Gard Løken Frøvoll, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (Mdg), svarer følgende på kritikken fra Frøvoll:

–⁠ Det er ikke riktig å si at kommunen har satt på en brems når det gjelder studentboliger. I kommunen er vi avhengig av at det kommer inn komplette reguleringsforslag for nye studentboliger, som er i tråd med krav som gjelder, før vi kan godkjenne prosjekter. Vi gir studentboliger prioritert saksbehandling, og har regulert mange hundre nye studentboliger de siste årene. Samtidig trengs det flere og vi skal bidra med alt vi kan. Jeg vil med dette gjerne invitere Velferdstinget til et møte, om det er slik at de opplever at det er noe mer kommunen kan gjøre.

–⁠ Ikke gitt oss

Frøvoll vektlegger at Velferdstinget ikke gir seg og skal prøve å jobbe opp mot ferdigstillingen av budsjettet.

–⁠ Psykisk helse og lavere kollektiv pris for studenter vil stå høyt på prioriteringslista. Vi har ikke gitt oss på budsjettet i år, men det er vondt å se at vi får så lite igjen for alt det gode studentene bidrar med i Oslo, sier han.

–⁠ Vi setter pris på at byrådet har lyst til å møte oss til samtaler. Vi har også sendt våre ønsker til byrådsforhandlingene som pågår nå, og vi lover å rose dersom viktige ønsker blir innfridd i byrådsplattformen, sier han.

Les også: Vil fjerne retten til å fremme mistil­lits­for­slag mot student­re­pre­sen­tanter