Univer­sitas søker ansvarlig redaktør

Vil du bli redaktør i Norges største studentavis?

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 12.000 med omtrent 30 utgaver i året og utgis ukentlig i vår- og høstsemesteret. Universitas dekker alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden SiO, men også nasjonale og internasjonale nyheter om høyere utdanning og forskning. Omsetningen er i underkant av 4 millioner i året, og redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.

Redaktørstillingen er en lønnet fulltidsjobb i semestrene. Engasjementet varer i ett år og begynner 1. august 2021. Søkere må ha journalistisk erfaring og bør ha studert ved et lærested knyttet til SiO. Det vil være en fordel å kjenne til hvordan en studentavis ledes. Evne til å lede og motivere andre medarbeidere er vesentlig.

Søknad med programerklæring, hvor du beskriver dine ønsker og visjoner for avisen og hver enkelt seksjon, cv og annen dokumentasjon sendes på e-post til postmottak@universitas.no.

Søknaden må være Universitas i hende senest onsdag 5. mai. Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Svein Olav Sæter (e-post: kisssveinolav@gmail.com) eller ansvarlig redaktør Pernille Solheim (telefon: 951 10 941, e-post: psolhe@gmail.com)