Univer­sitas beklager

Universitas har oppdaget plagiat i én anmeldelse.

Universitas ble denne uken gjort oppmerksom på ett tilfelle av plagiat i en anmeldelse. Etter å ha gjennomgått andre anmeldelser skrevet av samme journalist, er det ikke funnet flere tilfeller.

Under opplæringen for nye journalister er presseetikk, særlig alvorlige brudd som plagiat, et viktig tema. Alle tekster som publiseres leses og gjennomgås av seksjonsredaktør, ansvarlig redaktør og korrekturleser. Dessverre publiserte Universitas i høst en anmeldelse som i hovedsak besto av tekst kopiert fra en annen anmeldelse.

Avskrift uten kildehenvisning er et brudd med god presseskikk og en krenkelse av andres åndsverk, og vi ser meget alvorlig på hendelsen. Universitas beklager dette på det sterkeste ovenfor den opprinnelige skribenten og leserne.

Journalisten jobber ikke lenger i Universitas.

Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig redaktør Runa Fjellanger på telefon 90159831 eller epost: runa.fjellanger@universitas.no.