annonse

Nyhet

Studentene har talt: Vil vrake regje­ringen

Nyhet

Ny student­un­der­sø­kelse:

Dette er de viktigste sakene for studenter

Nyhet

Ønsker mer fokus på rasisme i UiOs arbeid mot diskri­mi­ne­ring

Nyhet

Illsinte etter oppussing: –⁠ SiO aner ikke hvordan ting faktisk er her

Nyhet

Slik taklet kjendisene eksa­mens­tiden

Nyhet

Khio-rektor går av

Nyhet

Kata­stro­fe­kutt for Radio Nova:

Fikk 600.000 mindre enn søknads­summen

Nyhet

–⁠ De hørte ikke på oss da de stengte oss ned

Nyhet

Kjendisene reagerer på Nova-kutt

Nyhet

Manglende tilrette­leg­gelse for studenter med funk­sjons­ned­set­telse:

– Kan koste liv

Kultur

Liden­skapen bak linsen

Nyhet

Nyvalgt AUF-leder:

–⁠ Et hjem bør ikke være en handels­vare

Debatt

«Korona, klima og arbeidsliv: Dette skal vi gjøre for deg i år»

Nyhet

Like­be­hand­ling med unntak

Nyhet

Miljøsjef ved UiO sier opp – mener arbeidet går for tregt

Kultur

Ingen fattig student

Nyhet

Velferds­tin­gets utdeling:

Ingen støtte til BISO

Nyhet

Bekymret for fysisk oppmøte på eksamen:

–⁠ Jeg kommer ikke til å ta eksamen

Kommentar

«Vi må få SiO ut av kontorene sine og ut til arenaene der studentene og studen­t­ak­tø­rene er»

Anmeldelse

«Antibodies»: Plast, papp og ikke minst pussig