Kultur

«Fra exfucked til exfac»:

–⁠ Vi innså hvor kult faget kunne være

Nyhet

Dette bør du spise i eksa­mens­tiden

Leder

– Å utelate samiske tekster fra pensum er histo­rie­løst

Leserbrev

–⁠ Putt dannelsen inn i utdan­nelsen

Nyhet

Reagerer sterkt på varslene ved Tann­lege­høy­skolen

Nyhet

Savner samisk litteratur på pensum:

–⁠ En videre­fø­ring av en kolonialsk struktur

Leserbrev

Stats­sek­retær Borsch svarer på kritikken:

–⁠ Du får like mye å rutte med i studie­tiden

Nyhet

Dette er Arbei­der­par­tiets alter­na­tive student­bud­sjett

Nyhet

Univer­si­te­tene og høyskolene støtter studen­tenes stipend­opprør

Kultur

Drag-studenten:

–⁠ Med en gang en jente sier nei, er hun «bad»

Leserbrev

Trenger en pensjons­re­vo­lu­sjon:

–⁠ Studentene ranes

Nyhet

Nybø ville snakke om alt unntatt stipend­ord­ningen

Nyhet

Vant 10.000 for master­opp­gave om psyke­de­lika

–⁠ Ikke fuck med stipendet vårt!

Nyhet

Den lille lese­s­al­testen

Anmeldelse

–⁠ Seiler på etter­døn­nin­gene av Bergens­bølgen

Anmeldelse

–⁠ Obli­ga­to­risk lesning for nettroll

Nyhet

Denne rektoren tjener hundre­tu­senvis mer enn de andre

Anmeldelse

–⁠ Du tar deg selv i å gjespe