Utgivelsesplan for 2016

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
1 Vanlig 13. januar 2016 11. januar 2016
2 Vanlig 20. januar 2016 18. januar 2016
3 Vanlig 27. januar 2016 25. januar 2016
4 Magasin 3. februar 2016 1. februar 2016
5 Vanlig 10. februar 2016 8. februar 2016
6 Vanlig 17. februar 2016 15. februar 2016
7 Vanlig 24. februar 2016 22. februar 2016
8 Magasin 2. mars 2016 29. februar 2016
9 Vanlig 9. mars 2016 7. mars 2016
10 Vanlig 16. mars 2016 14. mars 2016
11 Vanlig 6. april 2016 4. april 2016
12 Magasin 13. april 2016 11. april 2016
13 Vanlig 20. april 2016 18. april 2016
14 Vanlig 27. april 2016 25. april 2016
15 Magasin 4. mai 2016 2. mai 2016
16 Vanlig 11. mai 2016 9. mai 2016
17 Magasin 25. mai 2016 23. mai 2016
18 Velkomstutgave 17. august 2016 15. august 2016
19 Vanlig 24. august 2016 22. august 2016
20 Magasin 31. august 2016 29. august 2016
21 Vanlig 7. september 2016 5. september 2016
22 Vanlig 14. september 2016 12. september 2016
23 Vanlig 21. september 2016 19. september 2016
24 Magasin 28. september 2016 26. september 2016
25 Vanlig 5. oktober 2016 3. oktober 2016
26 Vanlig 12. oktober 2016 10. oktober 2016
27 Magasin 19. oktober 2016 17. oktober 2016
28 Vanlig 26. oktober 2016 24. oktober 2016
29 Vanlig 2. november 2016 31. oktober 2016
30 Vanlig 9. november 2016 7. november 2016
31 Vanlig 16. november 2016 14. november 2016
32 Magasin 23. november 2016 21. november 2016

Utgivelsesplan 2015

Utgivelsesplan 2017