Utgivelsesplan for 2016

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
Vanlig 13. januar 2016 11. januar 2016
Vanlig 20. januar 2016 18. januar 2016
Vanlig 27. januar 2016 25. januar 2016
Magasin 3. februar 2016 1. februar 2016
Vanlig 10. februar 2016 8. februar 2016
Vanlig 17. februar 2016 15. februar 2016
Vanlig 24. februar 2016 22. februar 2016
Magasin 2. mars 2016 29. februar 2016
Vanlig 9. mars 2016 7. mars 2016
Vanlig 16. mars 2016 14. mars 2016
Vanlig 6. april 2016 4. april 2016
Magasin 13. april 2016 11. april 2016
Vanlig 20. april 2016 18. april 2016
Vanlig 27. april 2016 25. april 2016
Magasin 4. mai 2016 2. mai 2016
Vanlig 11. mai 2016 9. mai 2016
Magasin 25. mai 2016 23. mai 2016
Velkomstutgave 17. august 2016 15. august 2016
Vanlig 24. august 2016 22. august 2016
Magasin 31. august 2016 29. august 2016
Vanlig 7. september 2016 5. september 2016
Vanlig 14. september 2016 12. september 2016
Vanlig 21. september 2016 19. september 2016
Magasin 28. september 2016 26. september 2016
Vanlig 5. oktober 2016 3. oktober 2016
Vanlig 12. oktober 2016 10. oktober 2016
Magasin 19. oktober 2016 17. oktober 2016
Vanlig 26. oktober 2016 24. oktober 2016
Vanlig 2. november 2016 31. oktober 2016
Vanlig 9. november 2016 7. november 2016
Vanlig 16. november 2016 14. november 2016
Magasin 23. november 2016 21. november 2016