Utgivelsesplan for 2015

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
Vanlig 14. januar 2015 12. januar 2015
Vanlig 21. januar 2015 19. januar 2015
Vanlig 28. januar 2015 26. januar 2015
Magasin 4. februar 2015 2. februar 2015
Vanlig 11. februar 2015 9. februar 2015
Vanlig 18. februar 2015 16. februar 2015
Vanlig 25. februar 2015 23. februar 2015
Magasin 4. mars 2015 2. mars 2015
Vanlig 11. mars 2015 9. mars 2015
Vanlig 18. mars 2015 16. mars 2015
Magasin 25. mars 2015 23. mars 2015
Vanlig 15. april 2015 13. april 2015
Vanlig 22. april 2015 20. april 2015
Vanlig 29. april 2015 27. april 2015
Magasin 6. mai 2015 4. mai 2015
Vanlig 13. mai 2015 11. mai 2015
Vanlig 20. mai 2015 18. mai 2015
Magasin 27. mai 2015 25. mai 2015
Magasin 12. august 2015 10. august 2015
Vanlig 19. august 2015 17. august 2015
Vanlig 26. august 2015 24. august 2015
Magasin 2. september 2015 31. august 2015
Vanlig 9. september 2015 7. september 2015
Vanlig 16. september 2015 14. september 2015
Vanlig 23. september 2015 21. september 2015
Magasin 30. september 2015 28. september 2015
Vanlig 7. oktober 2015 5. oktober 2015
Vanlig 14. oktober 2015 12. oktober 2015
Vanlig 21. oktober 2015 19. oktober 2015
Magasin 28. oktober 2015 26. oktober 2015
Vanlig 4. november 2015 2. november 2015
Vanlig 11. november 2015 9. november 2015
Vanlig 18. november 2015 16. november 2015
Magasin 25. november 2015 23. november 2015