Utgivelsesplan for 2018

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
1 Velkomstutgave 10. januar 2018 8. januar 2018
2 Vanlig 17. januar 2018 15. januar 2018
3 Vanlig 24. januar 2018 22. januar 2018
4 Vanlig 31. januar 2018 29. januar 2018
5 Vanlig 7. februar 2018 5. februar 2018
6 Vanlig 14. februar 2018 12. februar 2018
7 Magasin 21. februar 2018 19. februar 2018
8 Vanlig 28. februar 2018 26. februar 2018
9 Vanlig 7. mars 2018 5. mars 2018
10 Vanlig 14. mars 2018 12. mars 2018
11 Magasin 21. mars 2018 19. mars 2018
12 Vanlig 11. april 2018 9. april 2018
13 Vanlig 18. april 2018 16. april 2018
14 Vanlig 25. april 2018 23. april 2018
15 Vanlig 2. mai 2018 30. april 2018
16 Vanlig 9. mai 2018 7. mai 2018
17 Magasin 23. mai 2018 21. mai 2018
18 Velkomstutgave 15. august 2018 13. august 2018
19 Vanlig 22. august 2018 20. august 2018
20 Vanlig 29. august 2018 27. august 2018
21 Vanlig 5. september 2018 3. september 2018
22 Vanlig 12. september 2018 10. september 2018
23 Vanlig 19. september 2018 17. september 2018
24 Vanlig 26. september 2018 24. september 2018
25 Vanlig 3. oktober 2018 1. oktober 2018
26 Vanlig 10. oktober 2018 8. oktober 2018
27 Vanlig 17. oktober 2018 15. oktober 2018
28 Vanlig 24. oktober 2018 22. oktober 2018
29 Vanlig 31. oktober 2018 29. oktober 2018
30 Vanlig 7. november 2018 5. november 2018
31 Vanlig 14. november 2018 12. november 2018
32 Vanlig 21. november 2018 19. november 2018
33 Vanlig 28. november 2018 26. november 2018

Utgivelsesplan 2017