Utgivelsesplan for 2017

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
Vanlig 11. januar 2017 9. januar 2017
Vanlig 18. januar 2017 16. januar 2017
Vanlig 25. januar 2017 23. januar 2017
Vanlig 1. februar 2017 30. januar 2017
Vanlig 8. februar 2017 6. februar 2017
Vanlig 15. februar 2017 13. februar 2017
Vanlig 22. februar 2017 20. februar 2017
Vanlig 1. mars 2017 27. februar 2017
Vanlig 8. mars 2017 6. mars 2017
Vanlig 15. mars 2017 13. mars 2017
Magasin 22. mars 2017 20. mars 2017
Vanlig 26. april 2017 24. april 2017
Vanlig 3. mai 2017 1. mai 2017
Vanlig 10. mai 2017 8. mai 2017
Magasin 24. mai 2017 22. mai 2017
Velkomstutgave 16. august 2017 14. august 2017
Vanlig 23. august 2017 21. august 2017
Vanlig 31. august 2017 29. august 2017
Vanlig 6. september 2017 4. september 2017
Vanlig 13. september 2017 11. september 2017
Vanlig 20. september 2017 18. september 2017
Vanlig 27. september 2017 25. september 2017
Vanlig 18. oktober 2017 16. oktober 2017
Vanlig 25. oktober 2017 23. oktober 2017
Vanlig 1. november 2017 30. oktober 2017
Vanlig 8. november 2017 6. november 2017
Vanlig 22. november 2017 20. november 2017