Utgivelsesplan for 2015

Magasin er Universitas' månedlige featurebilag

Velkomstbilaget Universitas' årlige velkomstmagasin for nye og gamle studenter. Det samme bilaget legges ved i avisenes to første utgaver

Nr Bilag Utgivelsesdato Reklamefrist
1 Vanlig 14. januar, 2015 12. januar, 2015
2 Vanlig 21. januar, 2015 19. januar, 2015
3 Vanlig 28. januar, 2015 26. januar, 2015
4 Magasin 4. februar, 2015 2. februar, 2015
5 Vanlig 11. februar, 2015 9. februar, 2015
6 Vanlig 18. februar, 2015 16. februar, 2015
7 Vanlig 25. februar, 2015 23. februar, 2015
8 Magasin 4. mars, 2015 2. mars, 2015
9 Vanlig 11. mars, 2015 9. mars, 2015
10 Vanlig 18. mars, 2015 16. mars, 2015
11 Magasin 25. mars, 2015 23. mars, 2015
12 Vanlig 15. april, 2015 13. april, 2015
13 Vanlig 22. april, 2015 20. april, 2015
14 Vanlig 29. april, 2015 27. april, 2015
15 Magasin 6. mai, 2015 4. mai, 2015
16 Vanlig 13. mai, 2015 11. mai, 2015
17 Vanlig 20. mai, 2015 18. mai, 2015
18 Magasin 27. mai, 2015 25. mai, 2015
19 Magasin 12. august, 2015 10. august, 2015
20 Vanlig 19. august, 2015 17. august, 2015
21 Vanlig 26. august, 2015 24. august, 2015
22 Magasin 2. september, 2015 31. august, 2015
23 Vanlig 9. september, 2015 7. september, 2015
24 Vanlig 16. september, 2015 14. september, 2015
25 Magasin 23. september, 2015 21. september, 2015
26 Vanlig 30. september, 2015 28. september, 2015
27 Vanlig 7. oktober, 2015 5. oktober, 2015
28 Magasin 14. oktober, 2015 12. oktober, 2015
29 Vanlig 21. oktober, 2015 19. oktober, 2015
30 Vanlig 28. oktober, 2015 26. oktober, 2015
31 Magasin 4. november, 2015 2. november, 2015
32 Vanlig 11. november, 2015 9. november, 2015
33 Vanlig 18. november, 2015 16. november, 2015
34 Magasin 25. november, 2015 23. november, 2015