Når man vet hvor løst pengene sitter når trusselnivået mot Norge heves, skulle det nesten bare mangle at man ikke kan avse en til sammenligning symbolsk sum for å kunne forstå trusselbildet bedre.

Spørreundersøkelsen som viser at studenter ikke vil ha søndagsåpne butikker et nytt skudd for baugen for regjeringen

Skal studentlederne nå ut til flere, trengs det mer enn kjedelige og konsensuspregede debatter som går over hodet på den jevne student.

Høgskolen i Nesna virker i alle tilfeller ikke bare kneblet, men bastet, bundet og ydmyket. Kall det gjerne Fifty shades of Nesna.

Forrige uke snudde Psykologisk institutt i saken om kriteriene for å bli ansatt som instituttleder. Tidligere hadde styret foreslått at bare de med klinisk utdanning skulle kunne gjøre jobben, men k

Det er ingen tvil om at det foreslåtte profesjonskravet ved Psykologisk institutt bidro til å gjøre vondt verre, i det som fra før av er en betent profesjonsstrid.

Det finnes ingen unnskyldning for å omgå regelverket helt, ved å stryke studenter istedenfor å sette i gang en skikkethetsvurdering.

Vi blir ikke best av å presse stadig flere studenter inn i en utdanning de ikke trenger, og som de heller ikke har noe sterkt ønske om å ta. Snarere er dette oppskriften på akademisk middelmådighet.

Forfengelighet og profesjonskamp bør ikke styre valg av viktige ledere i akademia. Likevel er dette i ferd med å skje ved to av landets største læresteder. Det er ikke snakk om hvilke som helst stil

At lanseringen av kvalitetsmeldingen fremstilles som om den har vært planlagt hele tiden, er uelegant, og preget av et ønske om ikke å tape ansikt.

Vi har allerede lærerne vi fortjener, og de vet selv best hva de behøver. Det er ikke en lite gjennomtenkt reform hvert fjerde år, men stabilitet og en faglig sterk utdanning.

Behovet for en ny Politihøgskole har vært presserende i flere år. I 2011 sa tidligere justisminister og Venstre-nestor Odd Einar Dørum til Universitas at det haster å få på plass et nytt bygg for Os

Hvis veilederen ved Idrettshøgskolen bevisst har plagiert to av sine egne studenter, er det et grovt tillitsbrudd som burde straffes hardere. Hvis veilederen ikke visste bedre, er personen uansett ikk

Det som er lov i et samfunn for øvrig bør også være lov ved en studieinstitusjon. Det er Studentparlamentet som i størst grad har tatt dette innover seg.

Regjeringen, og spesielt Høyre, har lenge understreket viktigheten av en kunnskapsbasert politikk. Les også: [- Forskere blir latterliggjort](1) Utfordringene oppstår når den såkalt kunnskapsbaserte

Det er et viktig prinsipp at tillitsvalgte ikke skal tjene seg rike på studentengasjement, men det bør heller ikke være slik at de må ofre privatøkonomien totalt i studentenes tjeneste.

Studentene vil uansett ikke få mange flere studentboliger eller vesentlig høyere studiestøtte til neste år, men kampen om skolepenger kan de fortsatt vinne.

Enkelte land har mer spesielle opptakskrav til sine studier enn andre. I Russland er det snart ikke nok at studentene behersker «vanlige fag» som matte, språk og historie. For å få tilgang til høyer

Ved norske læresteder prioriteres stadig forskning høyere enn undervisning. Det viser et nytt notat fra Nasjonalt senter for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Les saken: Forskningen får forrang: – Ram

De ekstra årene som tilbringes på skolebenken, er år som ikke tilbringes i en relevant fulltidsjobb. Og det er faktisk på jobben at du lærer å jobbe.

Det finnes mange skrøner om hva sjefer med mange kandidater til utlyste stillinger gjør med alle søknadene. Kanskje har du hørt om sjefen som tar en stor søkerbunke, deler den helt vilkårlig i to og

Er du tilhenger av en informert offentlig debatt? Selvfølgelig er du det. Det samme er forhåpentligvis ledelsen ved både Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo. Likevel bidrar begge in

Det kan være mange grunner til at studenter unnlater å varsle om kritikkverdige forhold ved sine studier. Kanskje frykter de dårligere karakterer, stygge blikk eller konfrontasjoner med ledelsen. Sæ