Når man vet hvor løst pengene sitter når trusselnivået mot Norge heves, skulle det nesten bare mangle at man ikke kan avse en til sammenligning symbolsk sum for å kunne forstå trusselbildet bedre.

Spørreundersøkelsen som viser at studenter ikke vil ha søndagsåpne butikker et nytt skudd for baugen for regjeringen

Skal studentlederne nå ut til flere, trengs det mer enn kjedelige og konsensuspregede debatter som går over hodet på den jevne student.

Høgskolen i Nesna virker i alle tilfeller ikke bare kneblet, men bastet, bundet og ydmyket. Kall det gjerne Fifty shades of Nesna.

Forrige uke snudde Psykologisk institutt i saken om kriteriene for å bli ansatt som instituttleder. Tidligere hadde styret foreslått at bare de med klinisk utdanning skulle kunne gjøre jobben, men k

Det er ingen tvil om at det foreslåtte profesjonskravet ved Psykologisk institutt bidro til å gjøre vondt verre, i det som fra før av er en betent profesjonsstrid.

Det finnes ingen unnskyldning for å omgå regelverket helt, ved å stryke studenter istedenfor å sette i gang en skikkethetsvurdering.

Vi blir ikke best av å presse stadig flere studenter inn i en utdanning de ikke trenger, og som de heller ikke har noe sterkt ønske om å ta. Snarere er dette oppskriften på akademisk middelmådighet.

Forfengelighet og profesjonskamp bør ikke styre valg av viktige ledere i akademia. Likevel er dette i ferd med å skje ved to av landets største læresteder. Det er ikke snakk om hvilke som helst stil

At lanseringen av kvalitetsmeldingen fremstilles som om den har vært planlagt hele tiden, er uelegant, og preget av et ønske om ikke å tape ansikt.

Vi har allerede lærerne vi fortjener, og de vet selv best hva de behøver. Det er ikke en lite gjennomtenkt reform hvert fjerde år, men stabilitet og en faglig sterk utdanning.

Behovet for en ny Politihøgskole har vært presserende i flere år. I 2011 sa tidligere justisminister og Venstre-nestor Odd Einar Dørum til Universitas at det haster å få på plass et nytt bygg for Os

Hvis veilederen ved Idrettshøgskolen bevisst har plagiert to av sine egne studenter, er det et grovt tillitsbrudd som burde straffes hardere. Hvis veilederen ikke visste bedre, er personen uansett ikk

Det som er lov i et samfunn for øvrig bør også være lov ved en studieinstitusjon. Det er Studentparlamentet som i størst grad har tatt dette innover seg.

Regjeringen, og spesielt Høyre, har lenge understreket viktigheten av en kunnskapsbasert politikk. Les også: [- Forskere blir latterliggjort](1) Utfordringene oppstår når den såkalt kunnskapsbaserte

Det er et viktig prinsipp at tillitsvalgte ikke skal tjene seg rike på studentengasjement, men det bør heller ikke være slik at de må ofre privatøkonomien totalt i studentenes tjeneste.

Studentene vil uansett ikke få mange flere studentboliger eller vesentlig høyere studiestøtte til neste år, men kampen om skolepenger kan de fortsatt vinne.