Illustrasjon: Øivind Hovland
Illustrasjon: Øivind Hovland

Forandring fryder

2016 blir året hvor alt snur. Det går mot lysere, lettere og fremtidsrettede tider.

I første utgave av Universitas 2016 spådde daværende debattredaktør at året kom til å bli nok et drittår for studentene. Tidlig i vinter var oljekrisen på sitt ferskeste, og undersøkelsene viste at studentene var ensomme, deprimerte og angstfylte. En helsvart bilde med andre ord. Å si at vi befinner oss i ett drittår vil likevel være å trekke det for langt, for det har ikke blitt så ille som det ble spådd.

Oljekrisen skyller fortsatt over Norge. Oljen var et eventyr, og krisen er mest sannsynlig begynnelsen på slutten. Man ser ikke lenger vitsen med å fortsette olje-alderen slik tilstanden er nå, og flere studenter har tatt til fornuft og flyktet. Universitetet i Stavanger har for eksempel i år opplevd en halvering i antall søkere, og oljefagene er den store taperen i årets søkertall. Blivende studenter strømmer heller til fag der de vil gjøre nytte av seg i fremtiden, slik som lærer- og sykepleierutdanningen. Godt utdannende lærere har det alltid vært behov for, dessuten er det et konkurransedyktig yrke som ikke blir påvirket av konkurranse fra utlandet. At flere vil bli sykepleiere lover godt for eldrebølgen som snart er i anmarsj. Oljekrisen endte opp som en vekker, heller enn et tilbakeslag.

Som et resultat av oljekrisen får vi ikke bare flere lærere og sykepleiere, men også flere som drømmer om å arbeide i Innovasjon Norge, DNB og Norconsult. Dette er tre viktige bedrifter som i fremtiden kan hjelpe Norge med å finne nye veier å gå. Det lover godt at flinke økonomistudenter vil hjelpe gründere å finne «den nye oljen», mens ingeniørene i Norconsult kan bygge landet med innovative, og forhåpentligvis miljøvennlige løsninger. At DNB og Norges Bank kommer så høyt opp på listen vil være nok en buffer for eventuelle økonomiske kriser. I stedet for å kaste hodet bakover og se på det som kunne vært, har dagens studenter heller blikket rettet fremover.

Vi bør nok ikke utelukke at studentene fortsatt er ensomme, deprimerte og angstfylte slik tallene viste i fjor. Om det er generasjon prestasjon som er over oss, eller om vi først nå er blitt bevisst på situasjonene som studentene befinner seg i, er usikkert. Likevel ser vi at antall konsultasjoner ved SiO Psykisk Helse har økt. Et godt tegn vil mange si. Det viser at studentene faktisk gjør noe med sin psykiske helse. Selv om mange studenter kanskje fortsatt ser seg i speilet og får lyst til å knuse det de ser, er det flere som ønsker å gjøre noe med selvbildet sitt. Studentene har tatt til vettet. De har blitt bevisste på hva som er feil, og nå tar de seg selv i nakkeskinnet for å slippe å la det gå ut over studiene.

Studentøkonomien skranter fortsatt. Likevel ble 2016 et vendepunkt. @tingo:Regjeringen besluttet i mai at fra våren 2017 vil de legge til én uke med ekstra studiestøtte, noe de vil fortsette med frem til 2020. Det betyr 2600 kroner mer i juni neste år, og det dobbelte året etter. Til slutt vil det ligge på 10 400 kroner. Da kan studentene endelig slippe å være redd for husleien som skal betales også i juni. Dette er en viktig seier av nødvendighet. En skulle kanskje håpe at det gikk raskere, men nå vil det endelig gå fort fremover til studiestøtten trer i kraft i 2017. Endelig har tiden for forandring kommet, og selv om det er en stegvis prosess, så rykker vi stadig fremover i køen.

Utviklingen går treigt, men det går fremover. Det samme kan sies om studentene, som ser fremover mot nye tider og vekk fra oljen som gikk ut på dato i fjor. 2016 ble ett år for fremtiden. Selv om målet er tidvis uklart, vedder jeg neste års ekstra studiestøtte på at vi aldri kommer til å si til de yngre generasjoner at alt var bedre under oljekrisen.