Viktig satsing på ekstremisme

Vi vil aldri kunne sikre oss helt mot terror. Samtidig er det ingen tvil om at det er nødvendig med mer kunnskap om fenomenet. Det vil sikre oss et bedre utgangspunkt for å møte trusselen.

Det er merkelig at forskning på høyreekstremisme ikke har vært prioritert etter 22. juli.»

Snart fire år er gått siden terrorangrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. I kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli 2011, har det ikke blitt tilrettelagt godt nok for å sikre kunnskap om slike hendelser. Det er merkelig at forskning på fenomenet ikke har vært prioritert etter hendelsen. En rekke fremtredende forskere, deriblant Thomas Hegghammer i Forsvarets forskningsinstitutt har vært sterkt kritiske til den manglende satsingen de siste årene. Det har de hatt god grunner til å være. Men nå ser det ut som at feltet endelig vil få et helt nødvendig løft. I revidert statsbudsjett er det funnet penger til et nytt senter som skal forske på ekstremisme.

Kunnskapsdepartementet skal avse ti millioner i året til det nystartede ekstremismeforskningssenteret. Det er ingen stor sum, men det er nok til å gi forskningsfeltet et stort og høyst tiltrengt løft. Når man vet hvor løst pengene sitter når trusselnivået mot Norge heves, skulle det nesten bare mangle at man ikke kan avse en til sammenligning symbolsk sum for å kunne forstå trusselbildet bedre.

– Kunnskap er et av våre viktigste virkemidler for å bekjempe spredning av vold og ekstremisme, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i ukas Universitas. Det har han rett i, og derfor er det på høy tid at satsingen på dette fagfeltet nå endelig trappes opp.

Som Lars Gule sier i ukas Universitas, vil vi aldri kunne sikre oss helt mot terror. Samtidig er det ingen tvil om at det er nødvendig med mer kunnskap om fenomenet. Det vil sikre oss et bedre utgangspunkt for å møte trusselen.