Bevarer det uholdbare

Studentene som tok regjeringens valgløfter om studentboliger for god fisk, har all grunn til å føle seg snytt.

For opposisjonspartier er det lett å kritisere sittende regjerings politikk. Utfordringene oppstår først når partiene selv overtar makten. Da kan de risikere å se ganske dumme ut når den beske kritikken ikke følges opp med handling. Det er en slik situasjon Høyre og Frp nå befinner seg i.

Les også: Innfrir ikke boligløftet

Mye ble lovet i fjorårets valgkamp. Høyre vedtok på sitt landsmøte at det skulle bygges minst 2000 studentboliger. Regjeringspartner Frp var ikke snauere. Før han ble olje- og energiminister i Solbergs regjering, var Tord Lien Frps utdanningspolitiske talsmann. Han var lenge opposisjonens soleklart sterkeste kort i Kirke- utdannings og forskningskomiteen. I media var han svært kritisk til den fallende kjøpekraften blant norske studenter. Den lave studiefinansieringen var ikke bare et problem for studentene, men også for resten av samfunnet, mente han da.

–⁠ Vi har ikke råd til at studenter kaster bort tiden bak kassen på Rimi fremfor å studere, sa Lien til Dine Penger i fjor sommer.

Høyres daværende talsmann for høyere utdanning, Svein Harberg, var hjertens enig og betegnet situasjonen som «uholdbar».

Men situasjonen var åpenbart ikke uholdbar nok til at Harberg og Liens partier ønsket å gjøre noe med den. I 2015 vil studentene få 300 kroner mer i månedlig studiestøtte. Rimi-studentene, som Lien mente samfunnet ikke hadde råd til, vil fortsette i kassajobben også til neste år. Solbergs taktskifte i studentboligbyggingen har også uteblitt. Det skal bygges 1500 studentboliger til neste år, en økning som er helt i takt med utviklingen under den rødgrønne regjeringen. Studentene som tok regjeringens valgløfter for god fisk har all grunn til å føle seg snytt.