Patriot­stu­den­tene

Enkelte land har mer spesielle opptakskrav til sine studier enn andre. I Russland er det snart ikke nok at studentene behersker «vanlige fag» som matte, språk og historie. For å få tilgang til høyere utdanning må kommende russiske studenter testes i kunnskap om nasjonalsangen, respekt for det russiske folk og stolthet for hjemregionen. Kort fortalt en prøve i patriotisme.

Les saken: Tvinger russarane til patriotisme

Russland har for lengst tatt store steg i retning av å bli et totalitært regime, blant annet ved å kneble pressen og den politiske opposisjonen. Sett med president Vladimir Putins øyne, må grepene kunne sies å være svært vellykkede. I starten av august mente hele 87 prosent av det russiske folket at presidenten gjorde en god jobb.

Akademia har lenge spilt en nøkkelrolle i demokratiseringen i ulike samfunn. Kontroll over studentbevegelser og verdiorienterte intellektuelle er derfor viktig for autoritære ledere. Ved å hjernevaske studenter med patriotismeforelesninger før de får ta høyere utdanning, strammer russiske myndigheter sitt jerngrep om befolkningen. I ukas utenriksseksjon reagerer Russland-forskeren Kåre Johan Mjør på utviklingen. Han mener russiske læresteder blir arenaer for ideologiproduksjon og patriotisme. En slik utvikling er selvsagt fjernt fra alle akademiske idealer om fri forskning og meningsbrytning.

Hjernevaskingen føyer seg inn i en rekke tiltak som langt på vei har fjernet den akademiske friheten i Russland, ifølge forsker Ivan Kurilla ved Woodrow Wilson International Center of Scholars. Flere russiske forskere har forlatt et russisk akademia som, ifølge Kurilla, nærmer seg et u-landsnivå. Etter parlamentsvalget i 2011 ledet Russlands utdannede middelklasse an i protester mot regimet. I takt med utarmingen av akademia, har mesteparten av de åpenlyse protestene mot regimet stilnet. En opplyst befolkning er en alvorlig trussel mot Putins totalitære makt. Derfor er det ikke overraskende at myndighetene gjør sitt beste for å rasere russisk akademia. For Russland vil det bli katastrofalt, men for Putin kan det være smart.