Alar­me­rende varsler-tall

Det kan være mange grunner til at studenter unnlater å varsle om kritikkverdige forhold ved sine studier. Kanskje frykter de dårligere karakterer, stygge blikk eller konfrontasjoner med ledelsen. Særlig ved mindre læresteder og små fagmiljøer, der alle kjenner alle, kan det være vanskelig å si fra anonymt. Uansett årsak er det tydelig at mange kjenner på frykten. I denne ukas Universitas bringer vi tall som viser at hele 7 prosent av norske studenter har unnlatt å varsle om kritikkverdige forhold, fordi de frykter negative konsekvenser.

Les også: Ansatte tier om misnøye

Vi har ikke tall på hvor mange som faktisk har varslet om kritikkverdige forhold. Men det er rimelig å anta at de aller fleste norske studenter aldri har følt behov for å varsle om noe som helst. Derfor er det urovekkende at så mange av dem som faktisk bør varsle, velger å tie.

I 2011 avslørte Universitas at varslere kunne møte døve ører ved Universitetet i Oslo. Læringsmiljøutvalget sendte et konstruert varsel til UiOs åtte forskjellige fakulteter. To av dem svarte ikke på henvendelsen i det hele tatt, og bare ett fakultet svarte i henhold til datidens rutiner. På bakgrunn av Universitas’ dekning besluttet Arbeidstilsynet å undersøke læringsmiljøet ved Universitetet nærmere, og krevde opplysninger om UiOs varslingsrutiner.

Siden den gang har det heldigvis skjedd mye, og UiO skal ha honnør for å ha tatt tak i problemene. I fjor var et nytt varslingssystem på plass, der studenter kan si fra anonymt gjennom det elektroniske Si-fra–⁠ systemet. Samme år fikk også Universitetet landets første studentombud. Nå har flere andre læresteder kastet seg på bølgen. I sommer ble det vedtatt at Høgskolen i Oslo og Akershus skal få samme ordning. Også studentene ved Universitetet i Bergen skal nå få eget studentombud.

Å sikre gode rutiner for varsling, er viktig både for studentene og institusjonene som utdanner dem. Når en så stor andel studenter frykter å si i fra, mister lærestedene muligheten til å ta tak i problemer på et tidlig stadium. Da kan små problemer vokse seg store, og store problemer kan vedvare.