Kjærlighet til kunnskap

Hva er viktigst når du velger et studium for første gang? Å velge ut i fra jobbmuligheter i fremtiden eller noe du faktisk brenner for? Vi har et bortimot unikt utdanningssystem i Norge sammenlignet med andre land. Studielån, boliger for studenter og studiemuligheter mange bare kan drømme om. Vi er privilegerte som har muligheten til å velge studium ut fra hjerte og lidenskap. Det er derfor viktig at disse mulighetene ivaretas og ikke kuttes ned sammen med fakulteter som regnes for å være unyttige.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorvidt studenter skal følge hjertet når de velger studieretning svarer psykolog og spesialist i arbeids- og organiseringspsykologi Jan Christophersen at det ikke lenger holder å bare følge hjertet. Her er det noe som skurrer. For hvordan er det mulig å fordype seg og engasjere seg i noe du i utgangspunktet ikke er så veldig opptatt av? Det må ikke bli slik at studenter kun begir seg ut på et studium fordi det etter endt studietid er større sjanser for å gå inn i arbeidslivet. Universitetet gir en helt unik mulighet til å opparbeide seg kunnskap innefor et felt som studenten selv står helt fritt til å velge. Egenverdien av det å vite noe er fremdeles stor.

«Det gjør vi ved hjelp av engasjerte studenter som brenner for det de studerer. Ikke studenter som skal komme seg gjennom fem år kun for karakterenes skyld.»

Det er nettopp ervervelsen av kunnskap som er universitetets funksjon og denne funksjonen må ivaretas. Det må være slik at studiet i seg selv er et like viktig mål som det en eventuell jobb i fremtiden er. Med alle de mulighetene og fordelene vi har her til lands er det også en plikt å forvalte universitetets faglige kompetanse på best mulig måte. Det gjør vi ved hjelp av engasjerte og dyktige studenter som brenner for det de studerer. Ikke studenter som skal komme seg gjennom fem år kun for karakterenes skyld.

Samtidig ser vi økte nedskjæringer i humanistiske fag i hele landet. På mange måter kan det virke som om universitetet endrer seg etter næringslivets behov og at forskjellige utdanninger gis verdi ettersom hvor mye næringslivet snakker om dem. I så fall er det enda viktigere at fremtidige studenter som ønsker å gå i retning av for eksempel humanistiske fag får den muligheten. De skal ikke føle seg presset inn i en annen studieretning fordi samfunnet rundt dem sier det. Det er riktignok ingen selvfølge at den første jobben du ender opp med å gjøre etter endt studietid er drømmejobben. Slik er det ikke og slik kommer det heller ikke til å bli. Likevel tror jeg at de som velger ut fra hjertet, som jobber beinhardt og er målrettede, får lønn for strevet. Og det vil også være verdt strevet når du en gang gjør det du har aller mest lyst til. For sånn er det fremdeles, at det du brenner for det behersker du og det du behersker blir også spennende og givende.

Hva som kommer til å skje i fremtiden er det ingen som vet. Men en ting er helt sikkert; det er ingen ting som kan hindre en som gjør noe hun gløder for. Det vil alltid være rom for dyktige, flinke og ikke minst engasjerte folk. Når norske studenter en gang må måle krefter med utenlandsk arbeidskraft er den eneste løsningen å bli best i det du velger å gjøre. Og best blir du kun om du gjør noe som engasjerer deg ett hundre prosent. Enten det er valg av studium eller yrke vil middelmådighet alltid prege de som velger noe de ikke brenner for.