Annonse

BLIR KONKURRANSEUTSATT: Forskjellene på britiske universiteter kan bli enda større hvis et nytt forslag blir vedtatt. Her eliteuniversitetet Oxford. FOTO: Flickr Creative Commons/Lawrence OP

Frykter klasseskiller i det britiske utdanningsystemet

Regjeringen vil gi de beste studentene større frihet ved å konkurranseutsette utdanningen. Universitetene er ikke begeistret.

I sommer har den britiske regjeringen følt de unges vrede gjennom en rekke opprør, hovedsakelig startet av ungdom med liten eller ingen utdannelse. Nå kan regjeringen havne i unåde igjen.

En ny modell for tildeling av studieplasser har provosert flere engelske utdanningsinstitusjoner. Dagens ordninger gjør at universitetene har et fast antall statsfinansierte studieplasser til disposisjon. Av 350 000 nye studieplasser ønsker myndighetene å konkurranseutsette 85 000 av disse, melder Forskerforum.

Favoriserer de beste

Regjeringen ønsker at universitetene skal basere inntaket på hva de tar betalt for undervisningen og den generelle studentetterspørselen. Det er likevel bare de beste elevene som får nyte godt av tilbudet. De 85 000 nevnte studieplassene er tiltenkt elevene i den øvre halvdel av karakterskalaen.

Regjeringen har selv innført full studentfinansiert utdanning. Den nye ordningen håper de vil medføre at prisene reduseres og kvaliteten forbedres når de beste elevene har større valgfrihet mellom lærestedene. Rektoren for University of Central Lancashire, et av Storbritannias største universiteter, tror ikke at de at de to faktorene lar seg kombinere spesielt godt.

– Da vi fastsatte våre studieavgifter, gjorde vi det for å erstatte de offentlige tilskuddene som regjeringen fjernet. Hvis vi blir tvunget til å redusere våre studieavgifter, må vi tenke veldig nøye gjennom hvilke emner vi tilbyr og hvordan vi skal opprettholde kvalitet, sier Sir Richard Evans til The Guardian.

En analyse fra uavhengige Higher Education Policy Institute melder også at den nye ordningen ikke er utelukkende positiv. Den konkluderer med at regjeringens planer er ”dypt feilaktige”. I tillegg fryktes det for at forslaget vil skape et faglig og sosialt klasseskille i utdanningssystemet ved at et lite antall læringssteder får de beste elevene.

Annonse

Ingen kommentarer

Forhåndsvisning

Felt merket med * er obligatoriske.

Formateringskoder

**feit**
Gjør teksten feit
*utheving*
Uthever teksten
[ordbok](http://s0.no/1/)
Lager lenka ordbok
> Tekst
Siterer teksten

Skriver du inn epost-adresse, får du epost ved svar. Adressa blir ikke publisert.

Sett deg inn i våre debattregler før du skriver en kommentar.

10 siste saker i omverden

Venezuleanske studenter i frontlinja

Venezuela rystes av landets største protester på ti år. På barrikadene kjemper studenter en omvendt klassekamp.

Melding hjem fra Ukraina:

Megafon på Majdan-plassen

Jeg spurte mannen i gata hvem som burde bli ny president, men fikk sjelden et klart svar, skriver Frode Nagel Dahl fra Ukraina, i Melding hjem.

Valutatrøbbel for studenter i utlandet

Lånekassens beregninger har ført til at mange studenter i utlandet sliter med å betale skolepengene sine. – Det gjør studentene til ufrivillige valutaspekulanter, mener ANSA.

De grunnleggende bestanddeler

Det føles litt klamt å komme fra høstens valgdebatt om det norske helsevesenet til forholdene vi møter som norske medisinstudenter her i Buenos Aires.

Boikottdebatt sprer seg

Israel beskyldes for å hindre palestinernes akademiske frihet. Flere amerikanske akademikere tar til orde for boikott av Israel, men det er ikke aktuelt for Universitetet i Oslo.

– Et sofistikert diktatur

Zimbabwe får en ny og moderne grunnlov. Friheten for studentene under Mugabes diktatur forblir liten.


Flere saker fra omverden »

Annonse

Annonse

Forbrukslån
OPP Finans Forbrukslån OPP Finans anbefaler deg å være forsiktig med bruk av kredittkort og forbrukslån. Eff.rente 17%, 65.000kr o/5 år, etabl.geb. 825kr, totalt: 94.478kr