Om Universitas

Universitas er Norges største studentavis.

Avisen har et opplag på 14 000, og kommer ut 35 ganger i året.

Universitas mottar støtte fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og alle studenter som betaler semesteravgift er dermed med på å støtte Universitas økonomisk. Papirutgaven av Universitas distribueres rundt på læresteder tilknyttet SiO.

Velferdstinget i Oslo og Akershus fordeler semesteravgiften, men står uten redaksjonelt ansvar.

Universitas legges også ut ved studentbyene under SiO. Redaksjonen består av fire heltidsansatte og en rekke journalister, fotografer, sideuttegnere etc. som jobber frilans.

Våre redaksjonslokaler finner du i andre etasje i Eilert Sunds barnehage, Moltke Moes vei 33.

Vil du abonnere og få Universitas hjem til deg eller til din arbeidsplass, ta kontakt med daglig leder Simen Eriksen på tlf. 907 69 866, eller se under for andre måter å komme i kontakt.

Generell kontaktinfo

Telefon:907 69 866
Faks:22 85 32 74
Postadresse:Boks 89 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse:Moltke Moes vei 33

Utgivelsesplan

Neste avis er nr 18 og kommer ut 15. august 2018.

Se hele planen.

Annonsering

Kontakt Geir Dorp på mail geirdo@universitas.no tlf: 916 64 496, eller les mer om annonsering.

Redaksjonen

redaktør: Birk Tjeldflaat Helle 988 51 171
nyhetsleder: Mads Randen 454 00 166
nettredaktør: Johannes Fjeld 926 97 107
daglig leder: Simen Eriksen 482 36 713
annonseselger: Geir Dorp 916 64 496
webutvikler: Håken Lid 988 66 853