Jusstudenter: Sigrid Østvik og Rikke Skjørshammer Klafstad representerte studentene i debatten.
Jusstudenter: Sigrid Østvik og Rikke Skjørshammer Klafstad representerte studentene i debatten.

Slik var jusde­batten

Studentkjelleren på Det jurdiske fakultet var fylt til randen under debatten mellom ledelsen og jusstudentene.

Frontene har vært steile siden jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg raste mot studentene sine i en forelesning i statsrett. Hun har fått full støtte av dekan Dag Michalsen, mens studentene har fortvilet.

Tirsdag inviterte Juridisk studentutvalg, Congreatio Forensis og Det juridiske fakultet mellom studentene og fakultetsledelsen.

Les hele Høgbergs tale: Fortellinger fra akademia

Fakultetsledelsen: Erling Hjelmeng og dekan Dag Michalsen representerte fakultetet i debatten.
Fakultetsledelsen: Erling Hjelmeng og dekan Dag Michalsen representerte fakultetet i debatten.

–⁠ Gode studenter

Debatten åpnet med at studentene la frem at de følte netthets hadde overskygget debatten i media og tatt all oppmerksomheten fra det studentene mener er legitim kritikk av opplegget på jussen.

Dag Michalsen representerte fakultetet i debatten og understreket at han bare støttet deler av Høgbergs uttalelser, selv om han tidligere har sagt det motsatte.

–⁠ Det har aldri vært bedre studenter på Juridisk fakultet enn det er i dag, og de bør vises den respekten de innebærer.

Han fulgte senere opp med at det ikke er noen som helst tvil om at pedagogikk er viktig for fakultetet og at de er forpliktet til å være pedagogiske i undervisningen.

Når det ble åpnet for innspill hadde også flere av skolens professorer noe å bidra med. Blant annet appellerte Professor Inger Berg Østavik til tettere samarbeid på fakultetet

–⁠ Det er viktig å huske på her at det ikke er oss mot dere, her skal vi arbeide sammen. Det er ikke professorenes oppgave å produsere juridiske fagfolk ut i samfunnet, men et samfunnsoppdrag vi som universitet må samarbeide om å få til på best mulig måte.

Les også: Slik reagerer studenter, jurister, og dekanen på Høgbergs tale

Høgberg: –⁠ Jeg har blitt en av de minst populære professorene på jussen

–⁠ Kan ikke drive med meningsforbud

Michalsen fikk også spørsmål om det ikke var hans oppgave som dekan å holde de ansatte innenfor fakultetets rammer.

–⁠ Jeg kan ikke drive med meningsforbud og «arrestere» enkelte grunnet ytringer. Slik fungerer det ikke Norge, slik er det ikke på UiO og slik er det ikke her. Det avgjørende er hva institusjonen gjør, ikke en enkelt persons meninger.

Studentene var representert ved Sigrid Østvik, styreleder i CF, og Rikke Skjørshammer Klafstad, tidligere formann i Juristforeningen.

–⁠ Vi er fornøyde med respons vi har fått fra dekanen, at de stiller opp i debatten og enigheten rundt sviktende respons på tilbakemeldinger fra studenter. Det viktigste er at de gjorde helt klart at pedagogikk er viktig for fakultetet.

Ny jussdebatt: –⁠ Det kan ikke bare være polohestenes ambassadører som blir advokater

Jusstudent er lei av fordommene: –⁠ Jeg lurer på hvor dette hatet mot jusstudenter kommer fra?