Betongborgen: Oslos studenthus har i rundt to måneder vært uten de tradisjonsrike nachspielene. Foto: Marianne Demmo
Betongborgen: Oslos studenthus har i rundt to måneder vært uten de tradisjonsrike nachspielene. Foto: Marianne Demmo

Nachspiel-forbud opphevet på Chateau Neuf

Etter en alvorlig nachspiel-hendelse på Chateau Neuf i januar stoppet DNS alle nachspiel på huset. Nå er forbudet opphevet.

–⁠ Det er åpnet forsøksvis stille og rolig for nachspiel igjen, bekrefter direktør i Det Norske Studentersamfund (DNS) Thorstein Sjursen overfor Universitas.

Bakgrunn: DNS stopper alle nachspiel etter alvorlig hendelse

Det ble satt en stopper for nachspiel på Chateau Neuf etter en alvorlig hendelse på et nachspiel i januar. Hendelsen førte til en henlagt politisak og tidligere formann for DNS Trygve Bernhardt Moen Haaland trakk seg som formann. Sjursen fortalte den gang at flere nachspiel hadde gått over styr, og det huset trengte nye regler før forbudet kunne oppheves igjen.

Sjursen forteller at forbudet ble opphevet forrige uke og at det har vært to nachspiel på huset siden. Ikke alle medlemmene har fått med seg opphevelsen, men direktøren melder om at flere er positive til oppmykningen.

–⁠ Vi skal nå sette oss ned å evaluere hvordan det har gått og eventuelt revidere reglene.

Tidligere formann trakk seg: – Jeg har handlet på en måte som ikke er forenlig med det ansvaret man har som formann

Stry: På internbaren Stry på Chateau Neuf lå det ølbokser på gulvet.  Alkoholen dunstet fra sofaen når Universitas besøkte huset kort tid etter den alvorlige nachspielhendelsen. Foto: Alf Simensen
Stry: På internbaren Stry på Chateau Neuf lå det ølbokser på gulvet. Alkoholen dunstet fra sofaen når Universitas besøkte huset kort tid etter den alvorlige nachspielhendelsen. Foto: Alf Simensen

DNS har fullstendig endret reglene for nachspiel ved huset, ifølge Sjursen. De nye reglene innebærer blant annet at det kun er tillatt med nachspiel på noen få rom, og at alle slike typer arrangementer loggføres. Se resten av tiltakene i faktaboks.

–⁠ Mye er nytt. Det er litt problematisk at ikke alle har fått med seg endringene. Dette førte til at vi måtte kaste ut en del folk i helgen, ellers har det ikke vært noen uønskede hendelser.

–⁠ Hvorfor ble det kastet ut folk?

–⁠ Det var folk som ikke hadde tilgang i tråd med en ny regel som sier at kun folk som er ansatte eller nåværende frivillige ved huset kan være med på nachspiel.

Sjursen: Nachspielene har gått litt over stokk og stein

Ledelsen ved DNS regnet med at ikke alle ville få meg seg de nye reglene i begynnelsen. Direktøren tror at bruken av de forskjellige interne kommunikasjonskanalene vil gjøre at ordet sprer seg innad i organisasjonen.

Direktør: Thorstein Sjursen har vært med på å åpne for nachspiel igjen. Foto: Alf Simensen
Direktør: Thorstein Sjursen har vært med på å åpne for nachspiel igjen. Foto: Alf Simensen