K-K-K-KALDT: Harald Schjelderups hus har den kaldeste lesesalen på UiO.
K-K-K-KALDT: Harald Schjelderups hus har den kaldeste lesesalen på UiO.

Over 160 klager på kalde lesesaler denne vinteren

Siden november har det kommet inn 165 klager over innetemperaturen på UiO. Aller verst er det på Harald Schjelderups hus og SV-bygget.

I det Universitas ankommer Harald Schjelderups hus, observeres det straks flere studenter i tykke ullgensere, med boblejakker på eller pledd rundt overkroppen. To som må ta grep for å holde på varmen er psykologi-studentene Nora Benningstad og Madelon Oussoren. De forteller at den lave temperaturen i bygget er utfordrende i studiehverdagen.

–⁠ Jeg har allerede sendt inn klage på temperaturen, men det har vært sånn ganske lenge nå, forteller Benningstad.

Oussoren tilføyer at det under kuldebølgen i for to uker ble for kaldt i bygget til å få gjort noe.

–⁠ Jeg måtte bare dra hjem.

Sigurd Lerkerød Alnes, som leder fagutvalget ved Psykologisk institutt, sier de har vært kjent med problemet lenge.

–⁠ Det er på ingen måte noe nytt. Det har vært gjort tiltak før, og det har blitt bedre i løpet av vinteren tidligere år, men det er åpenbart ingen av tiltakene som har fungert over tid.

Han mener situasjonen er besværlig, men innrømmer at fagutvalget ikke kan gjøre så mye mer enn å påminne administrasjonen om problemet.

–⁠ I verste fall vil jo studenter droppe å dra i forelesningene og tilbringe tid her. Det sier seg selv at det da går utover studiene.

–⁠ Kulde er ikke det eneste som kan være forstyrre på lesesalen: –⁠ Demp støyen!

Krangler om ansvar

Senest i høst ville John Skogen, direktør i eiendomsavdelingen ved UiO, fraskrive seg ansvaret for inneklimaet på Harald Schjelderups hus, og hevdet at Statsbygg måtte ta regningen for vedlikeholdet. Etter møter mellom partene i november bestilte Statsbygg en uavhengig kartlegging av de tekniske forholdene på huset. Denne kartleggingen er nå ferdig, og rapporten viser blant annet at VVS-systemet (varme, ventilasjon og sanitærteknikk, journ, anm.) på huset er i for dårlig stand.

Dette ble tatt opp i møte med lokalt arbeidsmiljøutvalg 6 mars, og det antydes i referatet fra dette møtet at UiO nå likevel må ta sin del av regningen, da det hevdes at drifts- og vedlikeholdsavdelingen nylig har satt av midler til utbedring av forholdene. Problemet med kalde oppholdsrom har pågått i en årrekke ved universitetets mange eiendommer, og et enkelt regnestykke viser at det så langt i vinter har kommet inn mer enn én klage for hver eneste dag.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forteller at det gjenstår for partene å bli enige om hvem som har ansvar for hvilke områder.

–⁠ 16. mars skal vi ha et nytt møte, hvor man skal komme til enighet om fordeling av ansvar for de ulike funnene i rapporten, og utbedringstiltak for disse.

Hun sier hun regner med at prosessen med å iverksette tiltakene kommer i gang fortløpende etter dette.

–⁠ Enda flere ting som forstyrrer på lesesalen: «Pornomannen» setter på porno på lesesalene

Ikke i henhold til loven

Mange klager kommer også fra Eilert Sundts hus, også kjent som SV-bygget. På auditorium 4 måler Universitas knappe 18,6 grader, hvor man har satt inn to frittstående ovner for å bistå med oppvarmingen.

Ifølge arbeidstilsynet er 19 grader den absolutt nedre grensen for hva som er anbefalt innetemperatur på arbeidsplassen, mens forskning viser at den beste temperaturen for arbeid i kontorlandskap ligger på omtrent 22 grader.

Nestleder i studentutvalget ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Truls Olaussen Sætrang, er også kjent med kuldeproblemet.

–⁠ Det er selvfølgelig utfordrende for studentene når læringsmiljøet ikke er slik det skal. Vi vet at det er noen tekniske utfordringer med ventilasjon og hvordan dette kan og bør utformes, på grunn av byggets fredning.

Moderniseringsbehov til mange milliarder

Elisabeth Todal, kommunikasjonsrådgiver hos eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo, mener på sin side at 160 klager ikke er spesielt mye, med tanke på at Universitetet har 35 000 studenter og ansatte. Hun forsikrer imidlertid om at de har praktiske tiltak for å imøtekomme klagene.

–⁠ Når vi får innmelding om kalde lokaler, måler vi temperaturen og justerer ventilasjonsanlegget.

Hun kan informere om at universitetet arbeider systematisk med modernisering av byggene i henhold til en masterplan som ble utarbeidet i 2015.

–⁠ Da hadde UiO sine bygninger et moderniseringsbehov på 8,6 milliarder kroner. Det tar tid, siden vi tross alt eier 100 bygninger.

Hun innrømmer at eiendomsavdelingen er kjent med at systemet ikke fungerer godt nok enkelte steder.

–⁠ Store deler av UiOs bygningsmasse er av eldre dato med ventilasjonsanlegg og vinduer fra samme tid, og da kan det ta litt tid før innetemperaturen justerer seg. Når det gjelder Eilert Sundts hus, er vi kjent med at ventilasjonsanlegget ikke er tilfredsstillende.

–⁠ Ukonsentrert på grunn av kulda? Prøv LSD! –⁠ Det er en «moodlifter» i studiehverdagen