FUSK: På Det humanistiske fakultet ved UiO ble det tatt hele 70 fuskere i fjor.
FUSK: På Det humanistiske fakultet ved UiO ble det tatt hele 70 fuskere i fjor.

Dette er jukse­stu­den­tene

89 studenter ble tatt på fersk gjerning på UiO, mens bare 19 ble tatt hos lillebroren Oslomet.

Det er store forskjeller på hvor redelige studentene er på Universitetet i Oslos og Oslomets ulike fakulteter. Både på UiO og Oslomet er det fakultetene kjent for forkortelsen HF som har fakket flest juksemakere.

På Det humanistiske fakultet ved UiO ble det tatt hele 70 fuskere i fjor – fjorten ganger mer enn hos andreplassen med fem. På Oslomet kommer neste halvparten av fuskerne fra Fakultet for helsefag.

Hjemmefusk på HF

–⁠ Det faktum at vi avslører relativt mange som fusker viser at vi tar denne problemstillingen meget alvorlig, skriver prodekan Eirik Welo ved Det humanistiske fakultet, i en e-post til Universitas. Welo påpeker at fakultetets størrelse og exphil gjør utslag på statistikken.

–⁠ Omlag 55 prosent av fuskesakene våre er på exphil, påpeker Welo. Her er det hjemmeeksamen, som Welo påpeker at er den eksamensformen der man i størst grad avdekker fusk.

–⁠ Har man vurdert å legge om eksamensformen for å få ned fusketallene?

–⁠ Eksamensformene er valgt for å fremme selvstendighet, skrivetrening og kritisk tenkning. Formålet bak valget av eksamensformen er først og fremst å sjekke at studentene har oppnådd læringsmålene på emnet.

Dersom de 55 prosentene som fusket på Exphil trekkes fra totalen på 70 tatt i 2017, er HF fortsatt størst på fuskestatistikken. Prodekan Welo frykter imidlertid ikke for fakultetets omdømme. Han viser til at fakultetet bruker ressurser både på å informere hva som regnes som fusk, og til å avsløre fuskere.

–⁠ Vi ønsker å fremstå som et fakultet som ikke tolererer fusk, og tror de studentene som ikke fusker setter pris på det.

Det er ikke første gangen kontroversene raser på HF: HF-gutten må tenke seg om og holde kjeft

Les også HF-guttens svar: «Chære Runa Fjellangière»

–⁠ Det er litt urealistisk å tro at vi ikke har hatt noen saker, selv om vi tross alt er teologisk fakultet.

Aud Valborg Tønnessen, dekan ved TF

Tro, håp og null fusk

I motsetning til på HF, har ikke teologisk fakultet hatt en eneste fuskesak de siste femten årene.

–⁠ Det er klart jeg er fornøyd, men jeg er litt skeptisk også, sier dekan Aud Valborg Tønnessen, og fortsetter:

–⁠ Det er litt urealistisk å tro at vi ikke har hatt noen saker, selv om vi tross alt er teologisk fakultet.

Tønnessen tror underrapportering av fuskesaker kan være en årsak bak fraværet, der man ved sterk mistanke om fusk heller har strøket studenten. I motsetning til Welo mener hun det er vanskeligere å påvise fusk ved hjemmeeksamen, som er den vanligste eksamensformen også på TF.

–⁠ Så studenter på teologisk fakultet er ikke noe mer redelige enn andre?

–⁠ Altså, jeg vil selvfølgelig håpe det, men jeg har ikke noe grunnlag for å mene det.

–⁠ Les også: «TF har ingen andre sjefer enn Svein Stølen»

Færre fusk på Oslomet

Det som da het Høgskolen i Oslo og Akershus hadde totalt 19 tilfeller av fusk i fjor, altså tre ganger færre enn på UiO.

Studiedirektør på Oslomet, Marianne Brattland, vil ikke komme med spekulasjoner om hvorfor det er mindre fusk på Oslomet.

–⁠ I likhet med Universitetet i Oslo har vi etablert oss med et eksamenshus i Silurveien for gjennomføring av digital eksamen, som gir et kvalitetsløft for våre studenter. I tillegg til oversiktlige lokaler har man faste PCer som gjør det vanskelig å fuske, forteller hun.

Her er det fakultetet for helsefag med høyest fuskandel med åtte tilfeller i fjor. Likevel blir det et beskjedent tall i forhold til HF-fakultetet på UiO, hvor det jukses nesten ti ganger så mye.

–⁠ Av våre utdanninger er det helsefagutdanningene som har flest eksamener, og dette er også Oslomets største fakultet. De naturvitenskapelige helsefagene er nok også i kraft av fagets egenart og eksamensform mer utsatt for fusk enn skriftlige innleveringer der man skal drøfte et eller flere temaer, forteller hun.

–⁠ Les også: «Teologistudier går ikke ut på dato»