Nettavis: Khrono er en uavhengig nettavis som gis ut av Oslomet. Nå er de felt i PFU for første gang. Foto: Ketil Blom/Khrono
Nettavis: Khrono er en uavhengig nettavis som gis ut av Oslomet. Nå er de felt i PFU for første gang. Foto: Ketil Blom/Khrono

Sviende nederlag for Khrono i PFU – brøt god presse­skikk

Oslomet-avisen ble felt for manglende kildekritikk og korrigering av uriktige opplysninger.

For første gang i løpet av Khronos femårige levetid, er den Oslomet-baserte nettavisen felt i Pressen Faglige Utvalg (PFU).

Det var en tidligere instituttleder sto bak klagen på dekningen av en rettssak ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslomet). Ifølge uttalelsen fra utvalget reagerte hun på at det ble trykket beskyldninger mot henne som hun ikke fikk anledning til å svare på. I tillegg mente hun at nettavisen hadde trykket opplysninger om hennes helsetilstand, som ikke bare var private, men også feilaktige.

Khrono hadde anonymisert instituttlederen, men ikke godt nok, ifølge klageren.

Nektet å beklage

I etterkant av publiseringen slettet Khrono de omstridte opplysningene om den tidligere instituttlederen. De nektet likevel å trykke en beklagelse. Grunnen til dette var at klageren ville at dette skulle skje med lukkede kommentarfelt.

Khrono mente dette ville ta bort lesernes ytringsfrihet.

PFU var enig med klageren om at instituttlederen ble indirekte identifisert, men mente at dette ikke utgjorde noe presseetisk problem. De ga også medhold med Khrono om at instituttlederen ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse.

Det utvalget derimot reagerte på, var at Khrono trykket opplysningene om helsetilstanden uten å sjekke at de var riktige. Dermed ble nettavisen felt for Vær Varsom-plakatens paragraf 3.2 om kildekritikk.

Utvalget mente også at Khrono burde trykket en presisering eller korrigering av de feilaktige opplysningene, og viste til Vær Varsom-plakaten paragraf 4.13 om at man umiddelbart skal rette opp og beklage feil.

–⁠ Går ikke utover troverdigheten vår

Redaktør i Khrono, Tove Lie, vil ikke protestere mot PFUs konklusjon.

–⁠ Vi tar fellelsen til etterretning, og har publisert uttalelsen deres i avisen og på saken det gjelder.

–⁠ Dere ble felt på paragrafer om kildekritikk og korrigering av uriktige opplysninger. Hva har fellelsen å si for troverdigheten til Khrono?

–⁠ Vi ble felt på å ikke sjekke at uttalelser fra regjeringsadvokaten var korrekte, og på måten vi korrigerte det på. Utover dette har jeg ikke lyst til å gå inn å kommentere fellelsen, men jeg tror ikke at dette har så mye å si for troverdigheten vår.

–⁠ Hvilke grep kommer du som redaktør til å ta for at dette ikke skjer igjen?

–⁠ Jeg har jobbet i pressen i 30 år, og dette er første gang jeg er felt. Dette skjer ikke veldig ofte. Khrono gjør alt vi kan for å følge de presseetiske reglene.