Univer­si­tets­bi­blio­teket femdobler gebyret om du glemmer å levere boken din

I tillegg innfører de autofornying av boklånet ditt.

Fra i år av har Universitetsbiblioteket i Oslo begynt å fornye lånene dine automatisk, slik at du slipper å huske å levere bøker i tide. Dette kaller de auto-fornying.

Auto-fornyingen gjelder imidlertid kun for bøker som ingen andre venter på. Hvis du beholder bøker med venteliste over fristen, løper du nå ut på et 250 kroners gebyr per bok.

Det er en femdobling fra gebyret på 50 kroner i fjor.

–⁠ Vi øker det til 250 kroner for studentenes beste, sier Brit Heidi Rustad.

Fra UB: Krypterte ikke sensitiv informasjon

Ny lånepraksis

Rustad er koordinator i gruppen som foreslo endringen, som ble godkjent av Bibliotekdirektøren. Hun tror auto-fornying vil gjøre studenters hverdag lettere, mens de høye gebyrene vil piske opp sirkuleringen av ettertraktede bøker.

Studenter som kupper pensumbøkene andre vil ha, skal nå straffes fem ganger så hardt.

Men innovasjonen er den nye tjenesten auto-fornying. Å vinkle endringen på det femdoblede gebyret, er en misforståelse, skal vi tro koordinatoren.

–⁠ 250 kroner for én bok synes vi er rimelig når andre studenter står og venter på boken, og når man også har fått to påminnelser om levering, sier Rustad.

Biblioteket varsler deg når boklånet løper ut og også syv dager etterpå på SMS og e-post. Det er etter 14 dager at erstatningskravet og gebyret kommer.

Flere økte avgifter: Derfor økte semesteravgiften i år

Dele på bøkene

Rustad forteller om biblioteket som en plass hvor vi deler på felles materiale og er solidariske med hverandre – og dette som en tjeneste helt uten kostnad.

–⁠ Biblioteket er helt gratis. Det er et fellesskap å dele på bøkene, sier Rustad.

Om man følger reglementet og er punktlig, er det gratis. For de slepphendte av oss, er lånet gratis kun en viss tid. Etter det, innløper gebyr. Men sammenligning med en annen type 30-dagers gratislån vil Rustad ha seg frabedt.

–⁠ Dette er ikke noe forbrukslån. Dette er til fellesskapets beste. Vi er ikke ute etter penger på dette i det hele tatt. Vi prøver å gjøre det på en måte som bidrar til fellesskapets beste.

Fra i fjor: 13 millioner av semesteravgiften står ubrukt. Går inn i SiOs egenkapital

Fellesskapets beste

Skulle du ikke bare glemme å returnere en bok på venteliste i tide, men også miste boken fullstendig, følger et erstatningskrav om en tilsvarende utgave eller 750 kroner – det i tillegg til de 250 kronene allerede påløpt i gebyret.

På bare én bok kan du altså ikke råke utfor mer enn 1000 kroner i bot. Hvis du har lånt flere ettertraktede bøker, er du naturligvis over i en annen prisklasse.

Ikke før du har betalt tilbake for misligholdet, og kredittbalansen din er oppveid, kan du ta opp lån fra biblioteket igjen.

Rustad forteller at man kan låne så mange bøker man vil. Samtidig er det heller ingen grenser for hvor mye en kan måtte gå ut med.

–⁠ Det er ingen maksgrense på hvor mye man kan betale i gebyr, sier Rustad.