På stand: Rektor Svein Stølen informerer studenter og ansatte ved UiO om hvordan man kan varsle.
På stand: Rektor Svein Stølen informerer studenter og ansatte ved UiO om hvordan man kan varsle.

Slik skal UiO bekjempe mørke­tal­lene

En ukes UiO-kampanje skal igjen lære studentene om deres varslemuligheter.

–⁠ Det er nok alltid mørketall, men vi jobber for at de blir så små som mulig.

Jens Lægreid, leder ved Studentparlamentet og Svein Stølen, rektor ved UiO, står i foajeen til Universitetsbiblioteket på Blindern og deler ut visittkort med det enkle budskapet «Si fra!». De står her som en del av en større kampanje som skal foregå hele uken på alle UiOs campuser. Poenget er å informere om et system for varsling som alle studentene har tilgang til.

Varslet om seksuell trakassering: UiO brukte ti måneder på å konfrontere ansatt

–⁠ Dette er et system for varsling opprettet i 2013, som igjen blir satt fokus på. Da jeg startet rektorjobben første august i fjor, var varslingssystemet det første jeg ville ha et møte om, sier Stølen, før han fortsetter:

–⁠ Jeg har valgt dette som hovedfokus fordi et godt læringsmiljø dannes ved at alle føler seg trygge. Alle har rett til å ta like mye plass.

Tyveri, narkotika og romantiske relasjoner: Dette ble varslet om på Politihøyskolen i 2017

Studentleder: Jens Lægreid mener at det er et særlig fokus på seksuell trakassering etter #metoo.
Studentleder: Jens Lægreid mener at det er et særlig fokus på seksuell trakassering etter #metoo.

Gammelt system, nye kampanjer.

Siden høsten 2017 har også den globalt kjente #metoo-kampanjen berørt verden og vårt eget land. Den har derimot til gjengjeld å ta av i akademia. Jens Lægreid er ikke fremmed for at #metoo har økt fokuset på Si fra-systemet og kastet lys over dens viktighet.

–⁠ Det viktigste er en jevnlig påminnelse til studentene om deres muligheter. Jeg opplever at UiO alltid har hatt fokus på dette, men kanskje særlig fokus nå.

Svein Stølen sier seg enig.

–⁠ Etter sommerens Langeland-sak ble jeg klar over viktigheten av et godt system for varsling og satt det derfor høyt på dagsorden.

Fra Si fra-systemet: Eksamensvakt fikk student til å tro han var psykotisk

Flere kanaler til varsling.

I tillegg til Si fra-systemet, finnes det også studentprester og studentombud man kan snakke med. Et studentombud vil for eksempel kunne hjelpe deg med hvordan du skal gå videre med en sak du har.

Lægreid understreker at alle type saker, ikke bare de av seksuell art, kan tas opp i disse kanalene.

–⁠ Både Studentombudet og Si fra er laget for å håndtere alle type saker, og tar i mot de henvendelser studenter måtte komme med, sier Lægreid.

Svein Stølen legger til, med en seriøs mine over ansiktet.

–⁠ Jeg kan love at vi ser på alt som kommer inn og tar samtlige saker ytterst alvorlig. Jo flere som vet om dette systemet, jo flere vil potensielt varsle. Vi vil absolutt bekjempe mørketallene.