Univer­sitas søker ny daglig leder

Vil du jobbe hos oss?

Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 14 000 og utgis en gang i uken i vår- og høstsemesteret. Redaksjonen består av rundt 40 medarbeidere.

Universitas er en spennende mediebedrift preget av faglig engasjement og et ungt sosialt miljø. Vi søker en strukturert, løsningsorientert og ryddig person. Det er en fordel å være utadvendt, analytisk og ha god virksomhetsforståelse.

Universitas har de siste årene omsatt for i overkant av 3,5 millioner kroner årlig, og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide budsjetter, søke støtte om finansiering, samt bokføre den daglige driften løpende. Stillingen krever selvstendig arbeid og evne til å foreta økonomiske prioriteringer fortløpende.

Daglig leder skal ivareta og utvikle de administrative og økonomiske rutinene i Universitas, samt lede og støtte annonseansvarlig i dennes arbeid. I den daglige driften samarbeidet det også tett med ansvarlig redaktør. Daglig leder er administrativt ansvarlig for lønnsutbetalinger og generell forvaltning av arbeidsgiverrollen. I rollen ligger også et ansvar for å rapportere jevnlig til Universitas sitt styre.

Daglig leder skal også jobbe med synliggjøring av Universitas som merkevare og utføre andre administrative oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner:

• Vi ønsker at du har høyere utdanning eller relevant erfaring.

• Du har relevant erfaring innen økonomiarbeid, organisasjonsarbeid eller tilsvarende.

• Du er motivert for en stilling med stort ansvar og mulighet til å skape din egen arbeidshverdag.

• Du har forståelse og interesse for mediebransjen.

• Du har gode samarbeidsevner og generelle IT-kunnskaper.

Stillingen er en 2-årig åremålsstilling og arbeidstid er fleksibel.

Tiltredelse: 1. april

Søknad med CV sendes til Universitas v/ styreleder Oskar Randen på e-post: oskar.randen@gmail.com med kopi til: j.s.preston@universitas.no

Søknadsfrist: søndag 11. mars

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Joakim Preston på mail eller tlf: 955 29 599