Moralpolitiet: En del av varslerne på Politihøgskolen omhandler studenters bekymring for hva sine medstudenter gjør av syndig natur.
Moralpolitiet: En del av varslerne på Politihøgskolen omhandler studenters bekymring for hva sine medstudenter gjør av syndig natur.

Dette ble det varslet om på Politi­høg­skolen i 2017

Tyveri av betongholder, bilder av politiarbeid på sosiale medier, og romanse mellom student og veileder er blant sakene studentene på Politihøgskolen varslet om i fjor.

Trodde du Norges fremtidige forkjempere for lov og orden var lovlydige og upåklagelige etiske studenter? Tro om igjen.

Varslene som Universitas har fått innsyn i antyder at det utspiller seg flere kritikkverdige forhold blant studentene som senere skal håndheve norsk lov.

Vold, mobbing og seksuell trakassering: Dette ble det varslet om ved UiO i 2016

Romantisk affære

Under praksistjenesten i fjor dukket det opp rykter blant politistudentene om at en kvinnelig student hadde et romantisk forhold til sin mannlige praksisveileder på Politihøgskolen.

–⁠ I løpet av praksisåret fikk jeg høre fra to forskjellige og uavhengige personer at jenta hadde et forhold til sin veileder, skriver en varsler.

Senere fikk også varsleren vite om forholdet fra personen det gjaldt.

–⁠ Hun har fortalt om forholdet underveis i praksisåret, og sagt at det måtte holdes hemmelig ettersom han er veilederen hennes, forklarer varsleren om saken.

På vegne av flere studenter, beskrives situasjonen som bekymringsfull med tanke på vurderingen veilederen skal gjøre av den kvinnelige studenten etter praksisperioden.

Faglærer ved høyskolen, Ivar Flø, informerer om at saken er fulgt opp i distriktet studenten var i praksis.

Til tross for at varselet slår fast jentas ønske om hemmelighold av relasjonen til veilederen under praksisåret, har ikke Politihøgskolen mistanker om at noen romantisk affære fant sted i dette tidsrommet.

–⁠ Det er gjennomført samtale med personene varslingen omfatter og funnet at det ikke var en veileder – studentrelasjon på det tidspunktet de hadde et forhold, opplyser Flø.

Studenten og veilederen skal ha innledet romansen først sommeren etter praksisåret, ifølge Flø.

Fikk du med deg? Dette skjer når du varsler om diskriminering

–⁠ Røykte hasj

Det er for det meste ikke grov kriminalitet eller vold det varsles om. En del av varslene vitner heller om politistudenter som engster seg for medstudentenes moral og samvittighet. Det handler om å jukse på oppmøtelister for obligatorisk undervisning eller lovbrudd begått før oppstart på politiutdannelsen.

Sistnevnte kommer frem i et varsel om en politistudent som skal ha røyket hasj regelmessig før han kom inn på Politihøgskolen.

–⁠ Jeg ble fortalt at han røykte en del, men usikker på hvor mye, skriver varsleren.

Varslerens angst for fremtidige narkotikamisbrukende politimyndigheter viser seg midlertidig unødig da Politihøgskolen kontaktet den anklagede i saken og fant han uskyldig.

–⁠ Vi har hatt en samtale med vedkommende, men har ikke fått det sannsynliggjort at vedkommende har vært bruker av narkotika, sier fagansvarlig ved politihøgskolen Ivar Flø.

Flø legger til at det er nulltoleranse for bruk av narkotika på Politihøgskolen.

–⁠ Det gjelder også forut for opptak ved skolen. Får vi opplysninger om at det ikke er blitt informert om narkotikamisbruk i opptaksprosessen, vil det resultere i at man mister studentretten, advarer han.

KHiO: Alvorlige varsler om trakassering

KHiO-rektor: –⁠ Risikoen kan for trakassering kan være høyere her

Praksistjeneste på Snapchat

Flertallet av varslingssakene omhandler andreårsstudentene i praksistjeneste. Praksisen innebærer at de får utføre politiarbeid sammen med erfarne polititjenestepersoner.

–⁠ En B2 student (andreårsstudent journ.anm) som er på praksis har vist politikortet sitt på en privat fest, og samtidig logget inn på politisystemet der han viste festdeltakerne hva som skjedde i distriktet, beskrives det i en av varslene.

Universitas har ikke fått innsyn i oppfølgingen av denne saken, men Flø fastslår at brudd på taushetsplikt og typisk informasjon fra straffesaker, forvaltningssaker, eller andre sivile saker man får kjennskap til gjennom tjenesten, ikke skal deles og at brudd kan medføre straff.

–⁠ Politihøgskolen driver ikke med etterforskning i disse sakene. Mistanker om straffbare hendelser meldes til det politidistriktet der hendelsen har funnet sted, opplyser Flø.

Foreleser: Anklages for å kalle studenter for parasitter

Bil på taket

En annen praksisstudent skal ha lagt ut et bilde på Snapchat av en sort pick-up som hadde kjørt ut av veien og lå på taket.

–⁠ Bare et av mange bilder han legger ut på mystory, advarer varsleren.

Selv om hendelsene som forekommer i praksisperioden anses som bekymringsverdige av studentene selv, er ikke Flø videre bekymret for om studentene etterfølger regelverket.

I tilfellet med studenten som har delt sine opplevelser fra praksisperioden på Snapchat har ikke høyskolen fulgt opp varslingen fordi vedkommende ikke er student ved Politihøgskolen per i dag.

Garderobetyveri

Flere av studentene skal har opplevd å bli frastjålet politiutstyr fra skap i garderoben på Politihøgskolen.

I mars i fjor var en politistudent på vei til øvelse, da han til sin store overraskelse oppdaget at batongholderen hans er borte.

–⁠ Jeg ble frastjålet batongholderen mens jeg var i dusjen, melder studenten.

Den tillitsfulle studenten hadde ubekymret lagt sakene sine i garderobeskapet for så å gå i dusjen med skapet stående ulåst. Mens han var i dusjen skal batongholderen hans ha blitt stjålet fra skapet.

Studenten avklarer at hendelsen ikke er verdens undergang, men etterlyser likevel skolens erstatningsregler. Han avslutter med et hint om dårlig studentøkonomi og legger til et medfølende smilefjes.

Flø har ikke informasjon om oppfølgingen i denne saken, men antar at studenten nok må dekke dette selv.