Arkivfoto: Adrian Nielsen
Arkivfoto: Adrian Nielsen

Testa­men­terte hele sin formue til Univer­si­tetet i Oslo

Universitetet i Oslo har de siste to årene blitt testamentert 11,69 millioner kroner.

Universitas fikk nylig innsyn i en rekke dokumenter fra Oslo Byfogdembete som viste at Universitetet i Oslo (UiO) hadde mottatt arvepenger fra en svært generøs giver. Den avdøde var skilt og hadde ingen livsarvinger. Vedkommende hadde etterlatt seg et testament hvor det sto at Universitetet i Oslo skulle arve hele formuen.

Fått med deg gaven proffessor Raino Malnes fikk av studentene sine: –Jeg er rørt

–⁠ Ingen tilknytning

Beløpet var på godt over to millioner kroner. I dokumentene fra Oslo Byfogdembete står det blant annet at pengene skal brukes til å finansiere et prosjekt ved ortopedisk avdeling ved Rikshospitalet.

Dekan ved institutt for klinisk medisin, Frode Vartdal, bekrefter at de har mottatt et millionbeløp, og sier at det er svært sjeldent at fakultetet mottar slike gaver i form av testamenter. Han understreker også at vedkommende som hadde testamentert pengene heller ikke hadde tilknytning til fakultetet.

–⁠ Vi antar at vedkommende valgte fakultetet fordi vi har erfaring med å finansiere forskningsprosjekter, sier han.

Har du lest? UiO opprettet stilling for å flere gaver

Svært uvanlig

I løpet av de siste fem årene har det medisinske fakultet ved UiO fått testamentert 11,69 millioner kroner som er fordelt på 2 gaver. I perioden mellom 2013 til 2016 mottok UiO ingen testamenterte penger.

Assisterende universitetsdirektør ved UiO, Tove Kristin Karlsen, sier også at dette er noe som forekommer svært sjeldent. Hun mener det likevel kan være mange grunner til at universitetet gis penger gjennom testamenter.

–⁠ Vi vet at organisasjoner som Kreftforeningen og andre får en del testamentariske gaver, og mange av disse midlene kommer UiO til gode i form av årlig forskningsstøtte, sier hun.

Universitas har også vært i kontakt med Oslomet for å undersøke hvorvidt de også har mottatt penger fra testamenter. De svarer at de ikke kjenner til noen tilfeller der enkeltpersoner har valgt å testamentere penger til institusjonen.