ANSA: President i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Ole Kristian Bratset, mener funnene i Studiebarometeret viser tydelige tegn på at satsingen på økt utveksling er for svak hos norske høyere utdanningsinstitusjoner. Foto: ANSA.
ANSA: President i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Ole Kristian Bratset, mener funnene i Studiebarometeret viser tydelige tegn på at satsingen på økt utveksling er for svak hos norske høyere utdanningsinstitusjoner. Foto: ANSA.

ANSA: –⁠ Utdan­nings­in­sti­tu­sjo­nene svikter studentene

NOKUT sitt studiebarometer viser at integreringen av internasjonale studenter er for dårlig. –⁠ Institusjonene svikter på alle fronter, sier ANSA-president Ole Kristian Bratset.

–⁠ Vi er ikke gode nok til å internasjonalisere oss, enten ved å reise ut eller jobbe sammen med de internasjonale som bor i Norge, sier forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø under dagens lansering av studiebarometeret.

I funnene fra undersøkelsen kommer det frem at over halvparten av studentene mener integrasjonen mellom norske og internasjonale studenter ved utdanningsinstitusjonene her til lands ikke er særlig god. Over 80 prosent av norske studenter oppgir at de «aldri» deltar på sosiale eller faglige arrangementer med internasjonale studenter. Dette får Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) til å reagere

–⁠ Det er viktig for studenter å tilegne seg internasjonal kunnskap, og få innsyn i andre tankesett og kulturer. Institusjonene har et ansvar for å gjøre utveksling til normen, ikke unntaket. Nå svikter de på alle fronter, sier Ole Kristian Bratset, president i ANSA.

Studiebarometeret: Lærerstudenter minst fornøyde

–⁠ Dårlig informasjon

I en pressemelding sier ANSA at mange av studentene som velger å ikke reise på utenlandsopphold gjennom sin studietid opplever rom for å dra på utveksling, men at det er andre faktorer som gjør at de blir hjemme.

Dette knytter seg ifølge president Bratset til for dårlig praktisk tilrettelegging, at institusjonene ikke motiverer studentene til å reise ut, og at man er i en livssituasjon som gjør det hele umulig.

–⁠ Institusjonene informerer ikke studentene godt nok og oppfordrer dem ikke til å reise ut. Dette til tross for at flere av de høyere utdanningsinstitusjonene har ganske hårete mål hva gjelder utveksling. Dette er direkte svakt, og viser at institusjonene ikke tar seg selv eller sine studenter på alvor hva gjelder internasjonalisering, sier han.

Norske studenter: Forelesere mestrer ikke digitale verktøy

Stortingsmelding om internasjonalisering

–⁠ Det er synd at vi ikke er bedre på internasjonalisering, sier Turid Kristensen, utdanningspolitisk talsperson i Høyre.

Det er også derfor hun ønsker Regjeringens planlagte Stortingsmelding om internasjonalisering velkommen. Den skal handle om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet.

–⁠ Kunnskap er internasjonalt. Da må vi både klare å integrere internasjonale studenter i Norge på en god måte, og samtidig sørge for at det ikke er hindringer for norske studenter å reise ut enten deler av utdanningen eller på hele grader, sier Høyre-politikeren og legger til:

–⁠ Vi må se på, i samarbeid med studentene, hvordan vi best kan legge til rette for dette i arbeidet med den nye stortingsmeldingen.