Trio: NSO-leder Mats Johansen Beldo, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og NOKUT-direktør Terje Mørland diskuterer resultatene fra Studiebarometeret på Mesh.
Trio: NSO-leder Mats Johansen Beldo, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og NOKUT-direktør Terje Mørland diskuterer resultatene fra Studiebarometeret på Mesh.

Lærer­stu­denter minst fornøyd med studiet

Studentene er er stort sett fornøyd med kvaliteten på studiene sine, men politistudenter er de aller mest positive, ifølge Studiebarometeret 2017.

–⁠ Norske studenter er fornøyd med utdanningen. 75 prosent er tilfredse, sier analysedirektør Ole-Jacob Skodvin i NOKUT.

Mandag morgen presenterte Skodvin de ferske resultatene fra Studiebarometeret, en nasjonal, årlig spørreundersøkelse der 31 000 norske studenter har vurdert kvaliteten på utdanningen sin. På en skala fra én til fem, ligger den gjennomsnittlige tilfredsheten med studieprogrammene på 4,1.

Den femårige grunnskoleutdanningen skiller seg dårligst ut. Graden av tilfredshet blant lærerstudenter ligger på 3,6. Det tilsvarer en sterk C.

For fjerde år på rad topper politiutdanningen listen over studieprogrammer med de mest fornøyde studentene. Politistudentene gir en score på 4,7, med andre ord en meget sterk B.

Les også: Pornomannen vekker oppsikt på jussen

–⁠ Viktig med likt tilbud

Resultatene ble presentert på gründer-huben Mesh i Oslo sentrum. Både forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og leder i Norsk studentorganisasjon, Mats Johansen Beldo, var tilstede for å kommentere barometeret.

–⁠ Det er fint å se at studentene stort sett er fornøyde, men studenter velger ikke studiested etter resultatene på Studiebarometeret. Derfor er det viktig at vi tilbyr god utdanning alle studiestedene våre, sa Nybø.

Les også: UiOs IT-eksperter løste mystisk krimgåte

Misfornøyde medisinstudenter

Studiebarometeret har blitt gjennomført de siste fem årene av kvalitetsorganet NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I like mange år har studentene vært minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning på studiet sitt. Bare halvparten av studentene mener underviserne gir konstruktive tilbakemeldinger.

Mens studenter alt i alt er fornøyd med utdanningen, er de mindre fornøyd med undervisningen. De fleste studieprogrammene for en score mellom 3 og 4. Verst ut er medisin der graden av tilfredshet ligger på 2,9, eller en sterk D.

Studentene er også misfornøyde med hvordan kritikk blir fulgt opp av lærestedene.

–⁠ Studentene er fornøyd år etter år, men det er tre konkrete ting å forbedre: Internasjonalisering, digitalisering og tilbakemelding. Det er fint at det er konkrete ting, sa Beldo.

Bitter bokhandler-strid: Handelshøyskolen BI skroter Akademika

Lite digitalisering

I år har NOKUT viet digitalisering mye plass i undersøkelsen. Studiebarometeret viser at omfanget av digitalisering er lavt. Likevel er studentene positive til digitalisering. Kun et mindretall liker tradisjonelle metoder best.

Noe av det studentene er mest kritiske til er flere digitale løsninger som ikke fungerer godt nok. Studentene mener at mange forelesere ikke mestrer teknologien som brukes.

Av digitale verktøy som brukes i studiehverdagen blir læringsplattformene Blackboard og Canvas, forelesninger som legges ut på Podcast, Youtube, Google Docs og Kahoot, trukket frem av studentene.

Norske studenter: Forelesere mestrer ikke digitale verktøy

For dårlig internasjonalisering

Arbeiderpartiets Nina Sandberg sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Hun mener resultatene viser at internasjonalisering i norsk utdanning er for dårlig, og ser frem til at Stortinget skal diskutere en ny stortingsmelding på dette feltet.

–⁠ Vi er enige i at det trengs en stortingsmelding for internasjonalisering, og har store forventninger etter at Høyre og FrP har slept beina etter seg i over fire år. Men dette haster, det viser resultatene fra Studiebarometeret. Her har regjeringen et ansvar som ikke er ivaretatt godt nok, blant annet reiser altfor få norske studenter på utveksling i studietiden, sier hun.

Ny rekord

I fjor var det en liten nedgang i svarprosenten blant studentene, men i år har den endt opp på hele 48 prosent.

–⁠ Det er ny rekord, sier analysedirektør Skodvin.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø oppfordrer lærestedene å bruke barometeret til å forbedre seg.

–⁠ Dette er et fantastisk verktøy, og bør brukes aktivt. Da kan vi se at tilstanden blir bedre over tid. Det er nemlig noen fag som går igjen som er på den øvre delen og den nedre delen.