NSO-jubel: Studentombud er en sak NSO har kjempet for i lang tid. Nå er hele Stortinget enige om at det er en god idé. På bildet ser man arbeidsutvalget til NSO. Foto: arkiv
NSO-jubel: Studentombud er en sak NSO har kjempet for i lang tid. Nå er hele Stortinget enige om at det er en god idé. På bildet ser man arbeidsutvalget til NSO. Foto: arkiv

NSO-seier: Nå får alle univer­si­teter og høyskoler eget student­ombud

I kjølvannet av høstens #Metoo-kampanje, snur Regjeringen: Nå skal alle utdanningsinstitusjoner ha eget studentombud.

–⁠ En ordentlig gladsak! Norsk studentorganisasjon skal få sin del av æren av å ha jobbet med dette over lengre tid, sier medlem av Stortingets utdannings- og forskningskomité for Arbeiderpartiet, Nina Sandberg.

Regjeringen støtter nå opposisjonens forslag om studentombud ved alle landets utdanningsinstitusjoner. Prosessen har likevel vært lang.

Det er en glede å se at de borgerlige nå har snudd i denne saken

Nina Sandberg

I juni i fjor stemte Stortinget ned forslaget om lovfestet studentombud ved alle landets utdanningsinstitusjoner. Venstre var ett av flere partier som den gang stemte mot forslaget. Partileder Trine Skei Grande uttalte i sommer at «ombud er for politikere som ikke gjør jobben sin».

Bakgrunn: Arbeiderpartiet krever studentombud ved alle institusjoner

Nå jubler både Arbeiderpartiet og Norsk studentorganisasjon over Regjeringens snuoperasjon.

–⁠ Det er en glede å se at de borgerlige nå har snudd i denne saken. Studentene kan bli møtt med flere potensielle utfordringer som kan være vanskelige å ta tak i for unge studenter, sier Sandberg.

Hun tydeliggjør at juridisk kompetanse vil være viktig for studenter i mange ulike situasjoner, samtidig som hun mistenker at #metoo og seksuell trakassering sannsynligvis har bidratt til snuoperasjonen.

Heidi Bang kommenterer: Studentombudet er vår ridder i skinnende rustning

–⁠ Høstens varslinger har spilt inn

Tine Kornmo (V), som også sitter i utdannings- og forskningskomiteen, sier at høstens varslinger har bidratt til hvorfor de nå har blitt enige om å vedta forslaget.

–⁠ Selv om studenter som regel er ressursterke, finnes det en struktur i utdanningsinstitusjonene som kan bidra til episoder med stor maktskjevhet. Et ombud kan gjøre det lettere for studenter å si fra. Det kan også senke terskelen for varsling.

Marianne Høva Rustberggard: Norges første studentombud

Vedtas i mars

Jone Trovåg sitter i arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon og skjuler ikke sin glede over at de har vært med på å snu Stortinget.

–⁠ Det er utrolig viktig at noen passer på studenters rettigheter. Mange studenter er unge sårbare mennesker som ikke alltid vet hva de har krav på. Et studentombud som et uavhengig organ kan informere og bistå de som eventuelt havner i en vanskelig situasjon.

–⁠ Når vil ordningen være på plass?

–⁠ Det blir først vedtatt i Stortinget i mars. Vi vil jobbe for at det blir etablert i løpet av året.