Store institusjoner: Dette er hvordan Universitetet i Oslo og OsloMet behandler varsler.
Store institusjoner: Dette er hvordan Universitetet i Oslo og OsloMet behandler varsler.

Dette skjer når du varsler om diskri­mi­ne­ring

Én av fem studenter opplever diskriminering i høyere utdanning. Samtidig er mange studenter usikre på hvordan man varsler.

I forrige utgave av Universitas kom det frem at 21 prosent av studentene hadde opplevd diskriminering i høyere utdanning. Samtidig oppgir 43 prosent av de spurte studentene at de ikke opplever at institusjonen har på plass gode varslingsmuligheter for studenter som ønsker å melde fra om uønskede situasjoner og hendelser. Hva skjer egentlig når man sender et varsel om diskriminering?

Oda forteller om diskriminiering: Han lurte på om jeg ville han skulle voldta meg

Si fra

– Én er én for mye. Når 21 prosent av norske studenter sier at de har opplevd diskriminering er det alvorlig, sier prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo.

Ved UiO har man et såkalt Si fra-system hvor man enten varsler gjennom et nettskjema eller muntlig. I Si fra-systemet brukes Rød linje om de mest alvorlige varslingene, slik som diskriminering. Studentene som varsler gjennom denne linjen blir kalt inn til samtale. Det blir skrevet et referat fra samtalen som studentene får lese, og komme med innspill til.

–⁠ Studenten skal også få vite om nye opplysninger som kommer i saken og få mulighet til å gi tilsvar til det, forteller Mo.

Maren hadde et forhold til læreren sin: Da forholdet tok slutt, startet trakasseringen

Prorektor ved UiO: Gro Bjørnerud Mo
Prorektor ved UiO: Gro Bjørnerud Mo

Kalt inn til samtale

Ved OsloMet blir studentene anbefalt å ta varslingssaken opp med noen ved universitetet, slik som Studentombudet, SiO eller studentpresten. Studentene kan også direkte eller indirekte ta kontakt med OsloMets varslingsnemnd. Varslingsnemda har som oppgave å undersøke varselet og bestemme hvordan varslingen skal bli fulgt opp.

Hvis varslingen blir tatt opp til behandling, blir den som varsler vanligvis kalt inn til samtale med varslingsnemda. Når de er ferdig å behandle varselet, utarbeides det en rapport som sendes til rektor. Det er han som er ansvarlig for å behandle saken videre og iverksette reaksjoner.

–⁠ Ved OsloMet jobber vi stadig med å forbedre både informasjonen til studentene og selve rutinene for varsling, i tillegg til at vi arbeider med forebygging av trakassering, sier Curt Rice, rektor ved OsloMet.

Camilla ble seksuelt trakassert: Jeg fant meg i litt for mye

Rektor ved OsloMet: Curt Rice
Rektor ved OsloMet: Curt Rice

–⁠ Alarmerende

Leder av Norsk Studentorganisasjon Mads Beldo synes det er alarmerende at så mange studenter blir diskriminert. Han mener at både utdanningsinstitusjoner og studenter må ta ansvar for hvordan man møter diskriminerende atferd.

Beldo ønsker at alle studenter skal ha tilgang til studentombud som et ledd i å forbedre varslingsrutinene.

–⁠ For det første vil lovfesting av rett på tilgang til studentombud vil være et viktig steg for å sikre god behandling av varslersaker. For det andre mener vi det også er helt nødvendig at ledere på utdanningsinstitusjonen er sitt ansvar bevisst når det kommer til å håndtere varslersaker som kommer inn, sier Beldo.