Demonstrasjon: – Praktikum på PSI. Det må bli. Det må bli. Slik lød kampropene når psykologistudenter demonstrerte mot flyttingen av pratikum. På bildet er student Julie Wasmuth i en konfrontasjon med instituttleder Pål Kraft.  Arkivfoto: Erlend Daae Dalhaug.
Demonstrasjon: – Praktikum på PSI. Det må bli. Det må bli. Slik lød kampropene når psykologistudenter demonstrerte mot flyttingen av pratikum. På bildet er student Julie Wasmuth i en konfrontasjon med instituttleder Pål Kraft. Arkivfoto: Erlend Daae Dalhaug.

Psyko­lo­gi­kli­nikken kan bli reddet – men studentene er ikke fornøyde

Instituttstyret på Psykologisk institutt sitter nå i et møte der de skal bestemme om den omdiskuterte praksisklinikken skal bli på PSI. Det kan gå på bekostning av lesesaler.

Instituttleder Pål Kraft, en tidligere forkjemper for å flytte klinikken ut av PSI, har lagt frem et forslag til styret om å la studentklinikkene bli på huset.

–⁠ Instituttstyret stiller seg bak anbefalingen til arbeidsgruppen som har utredet organisering av studentklinikkene ved Psykologisk institutt, og vedtar en intern organisering av studentklinikkene, står det i forlaget til vedtak.

Om dette går i gjennom, vinner studentene frem en etter en lang kamp.

Møtet startet klokken 12 i dag.

Bakgrunn: Demonstrerer mot ledelsen på PSI

Betent strid

Dette har lenge vært en viktig sak for studentene. I september demonstrere studentene mot at klinikkene skulle flyttes til Lovienberg Diakonale sykehus, og dermed ut av instituttet.

–⁠ Vi er redde for hva som vil skje med klinikkene for psykoterapi her på instituttet. Det tar lang tid å bygge opp et godt fagmiljø, men det kan ta kort tid å rive det ned, sa psykologistudent Julie Wasmuth, en av aksjonslederne, den gangen

På klinikken blir studentene undervist i terapi under tett veiledning av klinikere, og behandler pasienter med lette til moderate psykiske plager.

Kraftige reaksjoner: Teipet munnen i protest

I oktober skulle saken stemmes over i instituttstyre. Styret fikk imidlertid aldri bestemme. Universitetsledelsen gikk inn i saken og stengte klinikken på dagen. Grunnen var at fryktet lovbrudd på klinikken. Dette skapte store protester blant studentene, og det hele kuliminerte i en hel forelesningsal full studenter med teip over munnen i protest mot ledelsen.

I november ble saken behandlet i universitetstyre der det ble bestemt at saken igjen skulle behandles i instituttstyre på PSI.

I oktober: Fikk sjokkbeskjed, klinikken stenges på dagen

På bekostning av lesesaler?

På møtet behandles også hvor klinikken skal ligge om den blir på PSI.

–⁠ Studentklinikken ved PSI etableres i 2. etg i Forskningsveien 3b, heter det vedtaksforslaget.

I dag er det lesesaler, og studentarealer, i disse lokalene. En klinikk på PSI kan altså bety enda færre lesesaler på bygget. Ledelsen mener studentene i liten grad bruker dette arealet.

Det får flere studenter til å steile.

–⁠ At færre studenter bruker lesesalsplassene på Forskningsveien 3b er et dårlig argument for å fjerne lesesalplasser, skriver Sigurd Lerkerød Alnes, leder i Programutvalget for årsenheten, bachelor- og masterprogrammet i psykologi, til instituttstyre.

Han mener at informasjonen rundt lesesalsplassene i Forskningsveien 3b kan være en av årsakene til den lave bruken.

–⁠ Det fremstår sannsynlig at det nye tilbudet har høyere terskel for anvendelse, og ikke har eksistert og vært kjent for studentene lenge nok til å bli en del av studiehverdagen. Bruken er ikke representativ for det reelle behovet, skriver Alnes.

Møtet er satt til å være ferdig klokken tre i ettermiddag.

November: Universitetsdirektøren ville gi seg selv fullmakt, men universitetstyre ville det annerledes