Sosial porno: Det er bilder som dette Studentparlamentet vil få bukt med.
Sosial porno: Det er bilder som dette Studentparlamentet vil få bukt med.

Student­leder: –⁠ Vi ville ikke at studentene skal drive med bistands­porno

Studentparlamentet vil at Universitetet i Oslo skal innføre retningslinjer for hvordan utvekslingsstudenter fremstiller det globale sør i sosiale medier.

På gårsdagens møte i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo vedtok et stort flertall en resolusjon om nye retningslinjer for utvekslingsstudenter på besøk i utviklingsland. Studentpolitikerne har sett seg lei av at folk reproduserer fordommer mot Afrika, og vil derfor innføre grep som gjør studenter bevisste på dette.

–⁠ Vi vil jobbe mot at utvekslinggstudenter fremstiller en skjev virkelighet på stedene de besøker. Vi vil ikke at de skal drive med bistandsporno, sier Jens Lægreid, leder for Studentparlamentet, og utdyper:

–⁠ Det er gjerne den klassiske fremstillingen som kalles «white saviour complex» vi vil til livs. At man for eksempel tar bilder av seg selv med masse fattige afrikanske barn, som en «hvit, reddende, helt».

Mye penger: Så mye penger gir studentene til SAIH

Lægreid forteller at det ikke er snakk om å innføre noen sanksjoner for studenter som bryter retningslinjer. Han forteller at det viktigste for dem er at utvekslingsstudenter får kursing i sosiale medier for å ikke opptre krenkende.

–⁠ Vår kanal ut til verden er gjennom sosiale medier. Hvis man kun viser bilder av stråhytter på savannen vil dette vise et feil bilde av utviklingen i disse landene, sier han.

Kommentar: Global fattigdom har blitt CV-pynt

Vil ikke stakkarsliggjøre

Resolusjonen ble vedtatt på oppfordring fra SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond). De siste månedene har de jobbet med en kampanje for å bevisstgjøre studenter, turister og eller andre som reiser til utviklingsland, på hvordan de opptrer i sosiale medier.

–⁠ Flere mennesker enn noen gang reiser ut nå enn tidligere. Med Facebook og Instagram har folk blitt sine egne redaktører. Da er det viktig at man tenker over hva man publiserer, mener Beathe Øgård, leder for SAIH.

Hun forteller at det finnes mange eksempler på sosiale medier der folk tar i bruk stereotypier og forenklinger.

–⁠ Bildene er en del av virkeligheten, men fremstillingen kan gi en skjev virkelighetsforståelse. I stedet for å vise mangfoldet, viser man for eksempel kun de fattige delene av en by.

SAIH vil ikke at folk skal stoppe å ta bilder, vil at man skal vise frem noe annet enn kun fattigdom og elendighet. Derfor har de laget en guide for hvordan folk bør kommunisere i sosiale medier.

–⁠ Vi har vært veldig kritiske til at folk fremstiller seg som helten og hovedpersonen i bildet. Da har man en utdatert holdning. Det er også viktig å unngå å ta bilder av folk i sårbare situasjoner for å vise frem deres lidelse. Vi vil ikke at folk skal bli stakkarsliggjort, sier lederen.

Hun understreker også viktigheten av at man får informert samtykke får man tar bilder av lokalbefolkningen.

SAIH takker: – Takk for tierne!

Frykter politisk korrekthet

Resolusjonen gikk gjennom uten veldig stor motstand i Studentparlamentet. En av listene som ikke stemte for var Blå Liste. De valgte å være avholdende til forslaget. Lederen for listen, Ole Marius Gaasø, forteller at de mener det er viktig at studenter får et riktigere bilde av det globale sør. Han har likevel en innvending:

–⁠ Jeg vil ikke at universitetet skal bli en PK-skole, der alle oppfører seg politisk korrekt. Det er viktig at man ikke blir politisert inn i en venstreside-ideologi før man drar på utveksling, sier han.

Også UiO er avholdende.

–⁠ Vi er opptatt av at studenter som reiser ut er godt forberedt på kulturforskjeller og utfordringer med dette. UiO kan ikke regulere studenters adferd på private sosiale medier, men alle som skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må forholde seg til personopplysningsloven, sier Hanna Ekeli, direktør i Avdeling for fagstøtte ved universitetet.

Dette vil Studentparlamentet gjøre: Krever miljørapport fra fakultetene