Ilustrasjonsfoto: Odin Drønen
Ilustrasjonsfoto: Odin Drønen

Politi­stu­denter risikerer å bli kastet av bilen om det blir gjort en pågripelse

Politibilene sliter med overvekt.

For å bli politi må politistudentene gjennom en praksisperiode. Det skjer det i løpet det andre året på av studiet.

Dette innebærer blant annet å bli med på patrulje. For noen studenter blir imidlertid kjøreturen kort.

Med to politibetjenter, én politistudent, én arrestant og mye tungt utstyr, kan lasten overstige den tillatte totalvekten. Noen må vike.

–⁠ Studenter vil i noen tilfeller risikere å måtte forlate kjøretøyet, sier Geir Valaker, Avdelingsleder for bachelorstudiet ved Politihøgskolen i Oslo til Universitas.

Resultatet ved en pågripelse kan altså bli at studenten må hoppe av for at bilen kan kjøre lovlig. Det var fagbladet Politiforum som først omtalte saken.

–⁠ Dette er flaut og et stort nasjonalt problem, sier hovedverneombud i Øst politidistrikt, Bengt Guldbrandsen til fagbladet.

Mer fra politiet: Politiet rykket ut, viste seg å være student som hadde fått igjen eksamen

Valaker mener imidlertid at problemet ikke er så stort.

–⁠ Vi er kjent med at dette kan være en problemstilling, men det er begrenset. Vi har ikke mottatt mange slike meldinger, sier han.

Problemet er nå tatt opp med blant annet politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter/Politiets Fellestjenester (PFT)

Det er Valaker fornøyd med. Noen endelig løsning er imidlertid ikke funnet.

–⁠ Det jobbes med å finne en løsning nå.