Sto frem: I mai fortalte  «Christian» om det opplevde som et rasistisk arbeidsmiljø ved Eiendomavdelingen på UiO. I november sto Nyojah Rogers Ali Adam frem med fullt navn i Universitas. Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae
Sto frem: I mai fortalte «Christian» om det opplevde som et rasistisk arbeidsmiljø ved Eiendomavdelingen på UiO. I november sto Nyojah Rogers Ali Adam frem med fullt navn i Universitas. Arkivfoto: Erlend Dalhaug Daae

UiO er tause om flyttingen av avde­lings­leder i eien­doms­av­de­lingen

Universitetet i Oslo utlyste en stilling som områdeleder for Nedre Blindern. Hvorvidt dette har tilknytning til rasismesaken, ønsker de imidlertid ikke å svare på.

Universitas har siden i fjor skrevet om flere tilfeller av rasisme og trakassering ved Eiendomsavdelingen ved Universitet i Oslo. Driftslederen Nyojah Rogers Ali Adam fortalte til Universitas om hvordan han over en lengre periode ble kalt for «neger», «svarting», «svart apekatt» av kollegaer. Ansatte ved avdelingen hadde betegnet rasismen som en del av «fleipete sjargong». I november kom endelig dommen fra Likestilling og diskrimineringsombudet. Ombudet konkluderte med at Universitet i Oslo hadde brutt loven og ikke gjort tilstrekkelig nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen.

Bakgrunn: Blindern-ansatte forteller: hører apelyder og må gjøre «negerarbeid»

–⁠ At flere har stått for trakassering, at den har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakere har etter ombudets oppfatning gitt universitet en særlig oppfordring til å iverksette forebyggende tiltak mot slik trakassering, skrev ombudet i en uttalelse om saken i november.

Svarer ikke

I etterkant av konklusjonen fra Likestilling og diskrimineringsombudet har Universitas sendt følgende spørsmål til Universitetet i Oslo:

–⁠ Hvilke konkrete tiltak har UiO iverksatt i etterkant av LDOs konklusjon?

–⁠ Hvordan har Eiendomsavdelingen håndtert saken i etterkant av dette?

Istedenfor å svare konkret på spørsmålene, skriver personaldirektør følgende:

–⁠ UiO har tatt tilbakemeldingene fra LDO inn i arbeidet med vår handlingsplan for likestilling og mangfold, og disse tilbakemeldingene blir viktige i den videre oppfølgingen av planen. Eiendomsavdelingen har gjort oppfølgingstiltak for den medarbeideren som har klaget til LDO og for det aktuelle arbeidsmiljøet.

Adam skal tilbake på jobb etter sykemelding: –Jeg gruer meg

Ny avdelingsleder

Det ble før jul lagt ut en stillingsannonse som områdeleder for Nedre Blindern. Fristen for å søke stillingen gikk ut 10. januar. Den tidligere områdelederen er flyttet, men jobber fortsatt ved UiO.

På spørsmål om dette har en sammenheng med rasisme-saken svarer Sandli:

–⁠ Vi ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til enkeltpersoner.

Skuffet over rektors handling i rasismesaken: –Han har føyet skam til skade

Skuffet

Akhenaton Oddvar De Leon fra Offentlig organisasjon mot diskriminering (OMOD) som har bistått Adam er svært skuffet over universitets håndtering av saken.

–⁠ Etter så mange måneder vet vi fortsatt ingenting. Vi vet ikke hva de vil gjøre for å bedre situasjonen for Adam. Dette er en uholdbar situasjon for Adam, sier De Leon.

Han understreker også at de tiltakene som ble foreslått ikke er tilstrekkelig nok for å hindre trakassering på arbeidsplassen.

–⁠ Beviset på det er at Adam er sykemeldt etter han begynte å jobbe igjen, sier De Leon.