Etterspiel: Hendelsen på Chateau Neuf fikk uheldige konsekvenser for foreningene som holder til på huset. Arkivfoto: Alf Simensen
Etterspiel: Hendelsen på Chateau Neuf fikk uheldige konsekvenser for foreningene som holder til på huset. Arkivfoto: Alf Simensen

Nachspiel-forbud går ut over samholdet på Chateau Neuf

En av Det Norske Studentersamfundets viktigste sosiale arenaer har forsvunnet over natta i påvente av nye rutiner.

Det er to uker siden tidligere formann i Det Norske Studentersamfund (DNS), Trygve Bernhardt Moen Haaland, valgte å trekke seg i kjølvannet av en alvorlig hendelse på et nachspiel på Chateau Neuf. Politiet etterforsket saken, men valgte å henlegge ettersom det ikke hadde skjedd noe straffbart. Flere Universitas har pratet med, forteller at de nåværende forholdene gjør det vanskeligere å sosialisere på tvers av foreningene.

Kan ødelegge tradisjoner

Flere aktive på Chateau Neuf forteller at en viktig funksjon med nachspielene var å knytte bånd mellom medlemmer på tvers av forskjellige foreninger.

Én av dem er daglig leder i Radio Nova, Simen Mathisen. Radiokanalen skal nå ta inn nye medlemmer, og nachspielforbudet kan stikke kjepper i hjulene for årelange tradisjoner.

–⁠ Vi har ofte pleid å planlegge våre interne fester slik at de sammenfaller med kveldene det er nachspiel, nettopp på grunn av det sosiale.

–⁠ Finnes det ikke andre arrangementer som legger opp til sosialisering mellom foreningene?

–⁠ Joda, det har vært gjort forsøk. Det finnes også et årlig arrangement hvor man inviterer alle foreninger til å komme og bli kjent på huset, og med de andre medlemmene.

Han forklarer at de har full forståelse for at det holdes stengt mens man jobber med å sikre trygge omgivelser for alle, og opplyser om at Radio Nova nå samarbeider med DNS når de skal avholde sin tradisjonsrike medlemsfest, slik at dette kan avvikles på en best mulig måte.

Hemmer felleskapet

En annen forening som var aktive på nachspielene er ølbryggerne i Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug. I likhet med Mathisen påpeker også de effekten dette har på fellesskapet.

–⁠ Mindre nachspiel vil jo gjøre at man har mindre sosiale treff på tvers av foreningene. Selv om nach til tider kan ta litt av, er det også en mulighet for vanlige aktive medlemmer i foreningene å møtes i ett mer uformelt og rimelig miljø, sier Håkon Martin Eide, leder i foreningen.

Mykner opp forbudet etterhvert

Direktør i DNS, Thorstein Sjursen, er klar over konsekvensene forbudet medfører.

–⁠ Vi vet at nachspielene var en viktig arena for felles sosialisering, og det er jo selvfølgelig leit at det nå utgår for en periode.

Han forklarer at det fortsatt kommer til å være stengt en stund til, men at de gradvis vil mykne opp forbudet i løpet av våren, etterhvert som nye rutiner og retningslinjer for festing på huset kommer på plass.

–⁠ Forhåpentligvis blir det noe i løpet av vårsemesteret, men det er nok ikke snakk om før tidligst i mai. Sjursen forteller også at det nå jobbes med andre eventer for å styrke fellesskapet blant foreningene – som ikke trenger å foregå i de sene nattetimer.

{ "type": "blockTag", "tag": "bt", "children": ["ARKIVFOTO: ALF ANDREAS GRØNLI SIMENSEN"] }