Skuffet: Akhenaton Oddvar De Leon, leder i OMOD, er ikke imponert over UiOs håndtering av rasismesaken. – Rektor har gitt ansvaret for å løse problemet til de samme inkompetente menneskene som ikke klarte å ordne opp fra begynnelsen av, sier han.
Skuffet: Akhenaton Oddvar De Leon, leder i OMOD, er ikke imponert over UiOs håndtering av rasismesaken. – Rektor har gitt ansvaret for å løse problemet til de samme inkompetente menneskene som ikke klarte å ordne opp fra begynnelsen av, sier han.

Skuffet over rektors håndtering av rasisme­saken: –⁠ Han har føyet skam til skade

Nyojah Rogers Ali Adam sto i november frem etter å ha bli utsatt for rasisme i flere år. Nå er han sykemeldt på ny.

–⁠ Jeg er utrolig skuffet over rektor. Det som han har sagt og gjort er å føye skam til skade. Adam har ikke fått noen personlig beklagelse, sier leder for organisasjonen mot offentlig diskriminering, Akhenaton Oddvar De Leon.

Universitas har over en lenger periode skrevet om gjentatte hendelser av rasisme ved Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo. Helt siden 2007 har UiOs interne varslingssystem fått årlige varslinger om rasisme.

Likestillings- og diskrimineringsbudet (LDO) slo i november fast at Universitetet i Oslo ikke hadde gjort nok for å forebygge og hindre trakassering. Noen dager senere som sto Adam frem i Universitas. Han var glad for LDOs kjennelse, men så likevel mørkt på fremtiden.

–⁠ Jeg har liten tro på at det vil endre seg, så lenge det er de samme folkene som sitter uten at det får noen konsekvenser for de som står bak. Jeg håper at den nye rektoren kan ta grep, sa Adam den gang.

Universitas mener: Rasisme må få konsekvenser

Føler seg utestengt

–⁠ Nå er Adam igjen sykemeldt på grunn av arbeidsmiljøet på jobben, sier de Leon til Universitas.

de Leon har lenge vært en av støttespillerne til Adam. Ifølge ham har Adam vært i kontakt med universitetet uten at det har ført til en løsning på Adams situasjon. Konsekvensen er at Adam nå føler seg ekskludert og alene på jobben. Derfor velger de nå å sende et brev med en rekke krav til rektor Svein Stølen.

Også en ansatt i Eiendomsavdelingen som ikke ønsker å stå frem med fullt navn mener at det ikke er blitt gjort nevneverdige endringer i kjølvannet av rasismesaken.

–⁠ Det er fortsatt den samme konflikten med Adam. Ingen vil prate med eller forholde seg til han.

UiO-ansatte: Rasisme er en del av en fleipete sjargong

Etterlyser handlekraft

Leon reagerer på at Adam har fått tilbud fra universitetet om en ny jobb ved Chateau Neuf.

–⁠ De har foreslått å fjerne Adam, ikke de som trakasserte ham. Vi sender derfor dette brevet for å få en god og ryddig, skriftlig prosess. Jeg ber nå rektor om at han må engasjere seg personlig i denne saken og ikke bare ta administrative grep.

OMOD-lederen mener rektor ikke har fulgt opp saken slik han burde.

–⁠ Rektor har gitt ansvaret for å løse problemet til de samme inkompetente menneskene som ikke klarte å ordne opp fra begynnelsen av, sier han.

Han mener at hvis universitetsledelsen virkelig hadde angret det som var hendt ville de kontaktet Adam et par dager etter at dommen falt. Noe de ifølge de Leon aldri gjorde.

«Carlos» opplevde diskriminering i nesten 20 år: –⁠ Neger hvorfor vasker du deg? Du er fortsatt neger uansett

Adam: «Christian» stod frem med sitt fulle navn, Nyojah Rogers Ali Adam, da LDO konkluderte med at UiO brøt loven. Siden den gang har han sykmeldt seg to ganger.
Adam: «Christian» stod frem med sitt fulle navn, Nyojah Rogers Ali Adam, da LDO konkluderte med at UiO brøt loven. Siden den gang har han sykmeldt seg to ganger.

Avventer behandling

Personaldirektør ved Universitetet i Oslo, Irene Sandlie, bekrefter via pressevakt på e-post at rektor Svein Stølen har mottatt et brev fra OMOD.

Sandlie besvarer Universitas henvendelse på vegne av UiO.

–⁠ Vi er i ferd med å utarbeide et svar på henvendelsen. VI er svært opptatt av å legge til rette for at Adam kommer tilbake i arbeid, men utover dette har vi ingen kommentarer til selve brevet, skriver hun.

Toppjurist om rasismeskandalen: –⁠ Gjør meg fysisk kvalm

Hun sier at universitetet tar kjennelsen til LDO på aller største alvor, men understreker at uttalelsen retter seg mot arbeidsgiver og ikke enkeltansatte.

–⁠ Eiendomsavdelingens ledelse har beklaget direkte til Adam at han har opplevd trakassering. Når den ansatte nå har påklaget LDOs avgjørelse, avventer UiO behandlingen av denne klagen, skriver hun.

Universitas har også forsøkt å komme i kontakt med direktør for Eiendomsavdelingen, John Skogen. Pressekontakt ved UiO skriver at han ikke har ytterligere kommentarer til besvarelsen fra Sandlie.