Hardt ut mot UiO: Lene Auestad har tidligere tatt en doktorgrad ved UiO. Nå går hun hardt ut mot rektoren. Arkivfoto: Adrian Nielsen
Hardt ut mot UiO: Lene Auestad har tidligere tatt en doktorgrad ved UiO. Nå går hun hardt ut mot rektoren. Arkivfoto: Adrian Nielsen

Tordner mot Svein Stølen i åpent brev: –⁠ Nær en passiv godtagelse av rasisme

Lene Auestad mener rektoren ved UiO mangler forståelse for diskriminering og bagatelliserer klager. – Dette er uakseptabelt. Universitetet må ta et arbeid mot rasisme på alvor, sier hun.

Helt siden Nyojah Rogers Ali Adam sto frem og fortalte om hvordan han har blitt utsatt for grov rasisme ved UiO over lang tid, har det stormet rundt rektor Svein Stølen.

Mange har reagertintervjuet Stølen gjorde i etterkant av Likestilling- og diskrimineringsforbudet konkluderte med at universitetet brøt loven.

En av disse er filosof, og tidligere UiO-stipendiat, Lene Auestad. Hun har forsket på fordommer, sosial eksklusjon og diskriminering i en årrekke. Svarene Stølen gir i intervjuet tyder på en manglende forståelse av diskriminering, ifølge henne.

–⁠ Det er grunnleggende i denne sammenheng å innse at din egen erfaring som hvit mann, er en som ikke gir tilgang til fenomenet vi står overfor, skriver Auestad i det åpne brevet, der hun tar et oppgjør med Stølens håndtering av rasismesaken.

Brevet er publisert på Antirasistisk senter sine sider.

Les brevet i sin helhet her

–⁠ Grunnleggende svikt

Til Universitas forteller Auestad at hun har skrevet brevet fordi hun anser det som svært alvorlig at en ansatt på universitetet har rapportert om rasisme uten at at ledelsen har tatt tak i det.

–⁠ Universitetet er en offentlig institusjon der alle skal ha rett til å føle seg trygge nok til å utføre sitt arbeid eller sine studier, lære og utvikle seg, uavhengig av hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, religion eller kjønn. Det er en grunnleggende svikt når universitetet ikke sørger for å ivareta dette, sier hun

Auestad mener ledelsen ved UiO har bidratt til å usynliggjøre rasismen og kaller ansvarsfraskrivelsen et samfunnsproblem.

–⁠ Universitetets videre reaksjon, som har bestått i å bagatellisere klagene og unnlate å behandle dem, utgjør en annen form for dehumanisering, skriver Auestad.

Eksperter på ledelse: –Lederen må se seg selv i speilet og gå

Mener han var ubetenksom

Svein Stølen er ikke enig i at han bagatelliserer problemet.

–⁠ Allerede på min første dag som rektor – 1. august i år – ba jeg om å bli oppdatert på UiOs arbeid mot trakassering, og vi har hatt likestilling og integrering høyt på agendaen siden, sier han.

Stølen ser imidlertid at deler av intervjuet han gjorde med Universitas kunne misforstås.

–⁠ Da jeg ble intervjuet av Universitas 22. november forsøkte jeg å svare så åpent som mulig, uten å gå inn i enkeltsaker. I et forsøk på å være konkret, brukte jeg meg selv som eksempel. At jeg selv ikke har opplevd noe ubehagelig betyr selvfølgelig ikke at det gjelder alle andre som har hatt UiO som studie- eller arbeidssted, og jeg skjønner at den uttalelsen kan misforstås og var ubetenksom, sier Stølen.

Universitas mener: Eiendomsdirektør John Skogen må gå

Ansatt ved UiO: Nyojah Rogers Ali Adam sto frem forrige uke som den som hadde vært utsatt for grov rasisme. Foto: Erlend Daae
Ansatt ved UiO: Nyojah Rogers Ali Adam sto frem forrige uke som den som hadde vært utsatt for grov rasisme. Foto: Erlend Daae

–⁠ Forakt mot menneskeverdet

Mot slutten av brevet går Auestad så langt som å hevde at UiO bidrar til at diskriminerende strukturer opprettholdes.

–⁠ Holdningen universitetsledelsen har utvist ligger nær ved en passiv godtagelse av rasisme. Dette er uakseptabelt. Universitetet må ta arbeid mot rasisme på alvor, skriver Auestad.

–⁠ Går du ikke litt for langt når du mener at ledelsen godtar rasisme?

–⁠ Det finnes enkelte situasjoner man ikke kan stille seg nøytral til. Fraværet av en reell respons i en situasjon som denne, som utgjør forakt for menneskeverdet, utgjør i praksis en godtagelse, en støtte til status quo. Det alle lærer er at hets og trakassering ikke får konsekvenser. Ledelsen må reagere konkret og tydelig for å vise at dette er uakseptabelt, sier hun til Universitas.

Ti rasismevarsler på ti år: Universitetet fulgte ikke opp sin egen handlingsplan

Har unnskyldt

Svein Stølen mener han har vært helt klar på at universitetet ikke godtar noen form for diskriminering. Forrige uke sendte han et brev til alle ansatte ved UiO. Der sto det blant annet:

–⁠ Vi kan ikke endre fortiden, men la en ting være helt klart: UiO aksepterer ikke trakassering i noen form, være seg på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning, funksjonsnedsettelse eller andre forhold.(...) Vi er svært lei oss for at ansatte ved UiO har opplevd trakassering. Vi beklager også at UiO ikke i tilstrekkelig grad har tatt grep for å stoppe dette.

Til Universitas forteller rektoren at han ønsker å tilby obligatoriske kurs til alle ledere på universitetet om hvordan bekjempe alle former for trakassering.

–⁠ Disse kursene må tydeliggjøre hvilke regler og forskrifter som gjelder, men også sikre praktisk veiledning og opplæring. Vi må gjøre det mulig for våre ledere å håndtere disse problemene mye mer aktivt enn vi har gjort til nå.