Mangler plass, sitter på dass: Psykologistudentene Universitas møter i Harald Schjelderups hus tirsdag morgen forteller at ledige kollokvierom er sjelden vare. Fra venstre: Charlotte Sundstrøm, Axel Amunsen, Emma Krane Mathisen og Katrine Ulland.
Mangler plass, sitter på dass: Psykologistudentene Universitas møter i Harald Schjelderups hus tirsdag morgen forteller at ledige kollokvierom er sjelden vare. Fra venstre: Charlotte Sundstrøm, Axel Amunsen, Emma Krane Mathisen og Katrine Ulland.

Disse studentene har kollokvie på handi­kap­toa­lettet

Psykologistudenter mener plassmangelen på Harald Schjelderups hus hindrer kollokvievirksomhet. Ledelsen sier tilbudet er tilstrekkelig.

–⁠ Om jeg kan unngå å ha kollokvie på do er det ideelt, sier PSI-student Charlotte Sundstrøm.

Inne på et handikap-toalett i første etasje på Harald Schjelderups hus sitter hun sammen med ni studenter tett rundt et bord. De er i full gang med morgenens eksamenskollokvie, i likhet med studentene som fyller opp bordene i de åpne pauseområdene utenfor.

Dagens kollokvie er et forsøk på å illustrere en plassmangel de mener det er på høy tid at Psykologisk Institutt tar tak i.

Ikke første gang studentene aksjonerer: Teipet munnen i protest mot ledelsen

Ett kollokvierom tilgjengelig

–⁠ Det er egentlig bare ett kollokvierom i dette bygget. Der er det plass til rundt 25 personer, men rommet har ikke skillevegger. Ellers kan du sitte i kaféen eller i områdene utenfor forelesningssalene, forteller Johannes Skjeie, som tar en årsenhet i psykologi.

Han har sett seg lei av at oppmøtetid i eksamenstiden er så tidlig som klokken sju, om en skal ha sjans til å sikre kollokviegruppen et rolig sted å sitte i instituttlokalene.

–⁠ Mange av kollokvieplassene fungerer også som pausearealer, der folk kommer ut fra forelesning og selvfølgelig vil ha mulighet til å prate. Vi har prøvd å gå på Universitetsbiblioteket og SV-fakultetet, men der er det veldig ofte opptatt, sier han.

Forspillet: Kollokvierom blir til kontorer

Nytt bruksområde: Det ødelagte handikap-toalettet har fått et skilt som tydelig viser en ny måte å bruke rommet på.
Nytt bruksområde: Det ødelagte handikap-toalettet har fått et skilt som tydelig viser en ny måte å bruke rommet på.

Bedre tilbud enn tidligere

Kontorsjef ved PSI, Birgitte Bøgh-Olsen mener det skal være tilstrekkelig med plassmuligheter for kollokvier – som ikke er toaletter.

–⁠ I Forskningsveien 3B er det tre kollokvierom og åpne arealer med sofaer og bord. I nybygget på Harald Schjelderups hus er det ett kollokvierom, og et mindre et i vestfløyen. Ekspedisjonen kan også booke ledige seminarrom, forteller Bøgh-Olsen om dagens tilrettelegging.

Hun kan informere om at de i dette bygget også har gått til innkjøp av flere sofagrupper og bord til gruppearbeid, plassert i fellesområdene.

–⁠ Mener du plassmangelen studentene skisserer er dekket?

–⁠ Mulighetene i åpne arealer er bedre nå enn de var for et år siden. Min oppfatning er at studentene mener det kun skal være kollokvie i lukkede rom, men sånn er det ikke overalt på universitetet, sier hun.

Mer dostoff: Vil fjerne gutte- og jentedoene

Misfornøyd: Johannes Skeie (i speilet) synes ikke det er nok kollokvierom på PSI
Misfornøyd: Johannes Skeie (i speilet) synes ikke det er nok kollokvierom på PSI

Kun for høyeregradsstudenter

Tilbake på handicap-toalettet er ikke studentene fornøyde med svarene de får fra kontorsjefen. Forskningsveien 3B er nemlig foreløpig kun tilgjengelig for høyeregradsstudenter.

Leder i programutvalget for årsenheten, bachelor- og masterprogrammet i psykologi, Sigurd Lerkerød Alnes, er klar på at det også er av hans oppfatning at laveregradsstudenter er mest utsatt for plassmangelen.

–⁠ Det er her snakk om flere hundre studenter som kun har ett dedikert kollokvierom tilgjengelig. Sittegrupper i fellesarealer er ikke en fullgod erstatning, sier Alnes.

Kollokviegruppa til Skjeie er imidlertid usikker på om de kommer til å fortsette fagdiskusjonen på do.

–⁠ Vi har kollokvie hver dag, men må bare ta det der vi finner plass, som oftest i gangen. Forhåpentligvis er do-kollokvien idag kun et engangstilfelle, sier Skjeie.

Tror du det er flere som legger kollokvien til handikap-toalettet når dere nå har vist vei?

–⁠ Det kan godt hende at noen av profesjonsstudentene kommer til å prøve seg, smiler Skjeie lurt.

Klagestorm mot lesesaler og seminarrom: – Jeg blir tett i nesen og får fort vondt i hodet