Akrivfoto: Erlend Daae
Akrivfoto: Erlend Daae

Studenten som saksøkte UiO tapte i retten

Det betyr at både eksamensannuleringen og utestengelsen står.

Forrige uke skrev Universitas om informatikk-studenten som gikk rettens vei for å renvaske seg. Han var beskyldt for å plagiat, fikk en eksamen annullert og studenten ble utestengt et semester.

Bakgrunn: Juksemistenkt student saksøker Universitetet i Oslo

–⁠ Nå har jeg kjempet i to år for denne saken, sa studenten i forrige uke til Universitas.

Det var Uniforum som først omtalte dommen.

Har du lest? UiO forbyr klokker på eksamen

Studenten hadde vært gjennom hele klagesystemet til UiO, som fremholdt at det var snakk om plagiat. Retten mener denne avgjørelsen er riktig.

I dommen kommer det frem at retten mener det er «med klar overvekt av sannsynlighet at XXX har kopiert løsninger (...)».

I retten forklarte faglærer på emnet at han hadde gjort en analyse av besvarelsene til 50 tilfeldig valgte studenter, og funnet at 9 prosent av kodingen i deres besvarelser var identisk med løsninger som lå ute på nettet. Hos saksøkeren var 65 prosent av kodelinjene identisk med kilder på nettet, skriver Uniforum.

Fikk du med deg? Jukserekord på UiO

Studenten slipper å betale for saksomkostningene i saken. Dette er fordi Universitetsloven krever at institusjonen dekker omkostningene ved søksmål om utestenging.

Universitas har ikke lyktes i å komme i kontakt med studenten.