Foreleser: I 2014 sjekket Universitat om studenter er blitt for lydige. Vi sendte inn en vikarforeleser som kom med drøyere og drøyere påstander for å sjekke studenters kritiske sans. Kanskje burde undervisernes pedagogiske evner også burde sjekkes? Arkivfoto: Eskil Wie
Foreleser: I 2014 sjekket Universitat om studenter er blitt for lydige. Vi sendte inn en vikarforeleser som kom med drøyere og drøyere påstander for å sjekke studenters kritiske sans. Kanskje burde undervisernes pedagogiske evner også burde sjekkes? Arkivfoto: Eskil Wie

Pedagogikk-krav for lærere i skolen: 1 år Pedagogikk-krav for forelesere: 4 uker

For å undervise ved universitet og høgskole i Norge stilles det kun krav til 150 timer med pedagogisk kompetansebygging. –⁠ Og det oppfattes som en pest og plage, sier Anne Helene Kveim Lie.

–⁠ Det er helt krise at det ikke legges mer vekt på pedagogikk, sier Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsmedisin og global helse på Universitetet i Oslo (UiO).

For å bli ansatt i grunnskolen kreves det at man har lærerutdannelse. Unntakene er om man har fagbrev eller universitets- eller høgskoleutdanning. Da kreves en fullført PPU. Dette er et helt år utelukkende med pedagogikk og er på 60 studiepoeng.

Bakgrunn: Dette er skrekkforelserne

I universitets- og høyskolesektoren er historien en helt annen.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) sine nasjonale veiledende retningslinjer sier at alle universiteter og høgskoler skal ha tilbud om kvalifiserende tiltak innenfor pedagogikk. Deltakere må regne med 150-200 timer arbeid for å utvikle den ønskede kompetansen.

Slik underviser superunderviserne: Tok med Gjermund Cappelen i forelesning

Ulike krav

Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved UiO, mener kravet til pedagogisk kompetanse ikke er godt nok slik det er i dag.

–⁠ Kunnskapsdepartementet er veldig redde for å ha overordnede regler med tanke på hva de vil pålegge de ulike institusjonene. Det at staten ikke blander seg for mye i utdanningen er generelt bra. Men UiO kan ikke bare legge seg på minstelinja. Der er vi helt klare, sier Lægreid.

Kunnskapsminister Asheim bekrefter at regjeringen ser det hensiktsmessig at institusjonene skal ha mye ansvar selv.

–⁠ Regjeringen jobber tett med institusjonene. Det viktigste er at pedagogisk kompetanse utvikles og forbedres, ikke nødvendigvis at det låses til en formell utdanning, sier han.

Asheim sier at regjeringen er svært opptatt av å heve kvaliteten også i høyere sektor.

Er dette veien å gå? UiO vil belønne superundervisere

–⁠ For regjeringen har det vært viktigst å heve kvaliteten i undervisningen i samarbeid med institusjonene, og å bruke tid på å se hvilke tiltak som fungerer. Vi har gitt tydelige krav til institusjonene om å prioritere det. Dette arbeidet foregår fortsatt, inkludert mulige endringer i forskriften som omhandler krav til pedagogisk kompetanse, skriver han i en e-post til Universitas.

Institusjonens ansvar

I lovens forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, stilles det krav om «dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning».

–⁠ Men hva er kravene helt konkret?

–⁠ Per i dag er kravene generelle og åpne. Det kreves ikke kvalifisering gjennom en definert utdanning, men her står institusjonene fritt til å fastsette krav ved ansettelser og opprykk, sier kunnskapsministeren.

Knut Oseid kommenterer: Dårlige forelesere må miste jobben

Ønsker fagrettet tilbud

På tross av førsteamanuensis Anna Helene Kveim Lie mener pedagogikk blir underprioritert mener hun ikke at mer obligatorisk kursing er løsningen.

–⁠ Jeg har møtt mange som fnyser av dette med pedagogisk kompetanse. Problemet er at det obligatoriske kurset vi har blir oppfattet som en pest og en plage, så jeg tror ikke tvang ved mer obligatorisk er veien å gå, sier hun.

Lie etterlyser at forholdene for å lære frivillig skal legges bedre til rette.

–⁠ Det finnes ingen pedagogiske tips, nyere forskning, eller pedagogiske verktøy på nettsidene til UiO, sier hun.

Hun mener fagdidaktikk får for lite oppmerksomhet.

–⁠ Det er ingenting rettet mot hvordan man skal undervise i de fagene man har, til de og de studentgruppene man skal undervise. Det er store forskjeller i hva som funker.