Glad: Denne mannen kan snart være rektor på et universitet.
Glad: Denne mannen kan snart være rektor på et universitet.

Se det gliset!

En sakkyndig komité anbefaler at Høgskolen i Oslo og Akershus blir universitet. Nå er rektor Curt Rice er nesten helt sikker på at drømmen går i oppfyllelse.

Det har lenge vært klart at Curt Rice har hatt ambisjoner om universitetsstatus og i våres sendte HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus) inn universitetssøknaden til NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen).

En sakkyndig komité nedsatt av NOKUT har vurdert søknaden.

I september besøkte komiteen, ledet av viserektor ved Gøteborgs universitet Staffan Edén, høyskolen for å faktasjekke og foreta intervjuer med studenter og ansatte.

Tirsdag var rapporten klar, og det blir konkludert med at HiOA burde få universitetsstatus.

Rice er svært fornøyd med konklusjonen.

–⁠ Det er skikkelig spennende. Dette setter oss i enda bedre stand til å bidra til utvikling i Norge.

Her var komiteen på inspeksjon: Denne svensken kan avgjøre HiOAs fremtid

Tror ikke på avslag

Nå er Rice nesten helt sikker på å bli rektor på et universitet.

–⁠ Jeg fikk melding fra Henrik Asheim (kunnskapsminister, journ.anm), hvor han skrev at så snart han mottar søknaden så vil han fremme den for regjeringa. Det høres ikke ut som en som har tenkt til å avslå søknaden.

Får høyskolen viljen sin endrer HiOA status til universitet før 1. august til neste år.

HiOA har nesten brukt èn million kroner på å skifte navn: Dette gikk pengene til

Kongen bestemmer

Nå skal NOKUT-styret få overlevert rapporten fra komiteen og vurdere om kriteriene er oppfylt. Det neste styremøtet er 12. desember.

Gard Realf Sandaker-Nielsen, kommunikasjonsdirektør i NOKUT, vil ikke kommentere sannsynligheten for at styret vil komme til en annen konklusjon enn det sakkyndige utvalget.

–⁠ Søknaden er i prosess. HiOA har inntil seks uker på å gi tilbakemelding på rapporten før styremøtet.

Blir utvalgets vurdering godkjent i styret, sender HiOA søknaden til Kunnskapsdepartementet. Det er de som til slutt bestemmer om høyskolen får universitetsdrømmen oppfylt.

–⁠ Om styret godkjenner søknaden, er da søknadsprosessen til Kunnskapsdepartementet bare en formalitet?

–⁠ Det trenger ikke være det. Det er Kongen i Statsråd og staten som bestemmer, sier Sandaker-Nielsen.

Har du lest? Dette er Rice sitt favorittnavn

Får betydning internasjonalt

Med universitetsstatus vil det bli lettere å bli anerkjent internasjonalt mener Rice.

–⁠ Begrepet universitet står sterkt internasjonalt, mens høyskole ikke gjør det. Folk blir usikre når vi sier vi er en høyskole, og vet ikke hva det innebærer, forklarer han.

–⁠ Har du vært nervøs før denne rapporten?

–⁠ Man skal ikke forskuttere noe. Jeg vil ikke si at jeg har vært nervøs, men spent.