Budsjettbringer: Carl-Erik Grimstad forteller engasjert om Venstres nye forslag for å bedre studenters psykiske helse.
Budsjettbringer: Carl-Erik Grimstad forteller engasjert om Venstres nye forslag for å bedre studenters psykiske helse.

Studentens alter­na­tive stats­bud­sjett: –⁠ Dette kommer i alle fall ikke én dag for sent

Venstre og KrF er enige om å reverse kuttene i fri rettshjelp, men er uenige om antall studentboliger

–⁠ En stor del av Venstre sin politikk handler om forebyggende psykisk arbeid, spesielt blant studenter. Det er viktig, ikke bare fordi det rammer unge, men det er også samfunnsøkonomisk veldig dårlig, sier Carl-Erik Grimstad, som sitter i helsekomiteen på Stortinget for Venstre. I deres alternative statsbudsjett har de lagt inn et forslag om å bevilge 15 millioner kroner til studenters psykiske helse.

–⁠ Pengene skal ikke smøres utover som smør, men de skal avsettes i en pott som bevilges etter søknader, sier Grimstad

Bakgrunn: Regjeringen vil kutte i støtten til JURK og Jussbuss

–⁠ På høy tid

NSO-leder Mats Beldo er godt fornøyd med Grimstads forslag. Han viser til SHoT-undersøkelsen fra 2014, som viser at hver femte student erfarer ensomhet i løpet av studietiden. Han mener det viser at det er på høy tid med bevilgninger til feltet som NSO har jobbet for i lang tid.

–⁠ Det kommer i alle fall ikke én dag for sent, sier han.

Oppsisjonen svarer: Opposjonen slår ring rundt JURK og Jussbuss

Fattigdomstilltak

12. oktober la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett. Der fortsettes blant annet opptrappingen til elleve måneders studiestøtte, men regjeringen innstiller på å kutte kraftig i støtten til den frie rettshjelpen, som blant annet inkluderer Jussbuss og JURK.

–⁠ Dette er veldig alvorlig for vår drift. Hvis dette blir stående er vi nødt til å kutte i driften vår, og det går direkte utover klientene våre og antallet personer vi får hjulpet, sa Tonje Lilaas Larsen, leder for Jussbuss i oktober.

Etter høstens valg, er regjeringen avhengig av både Venstre og KrF for å få flertall for budsjettet. Dermed ser den frie rettshjelpens fremtid lysere ut, da begge partier vil reversere regjeringens kutt i sine alternative statsbudsjett. Trine Skei Grande, partileder i Venstre, sier det ikke er første gang den frie rettshjelpen er blitt forsøkt kuttet, men at Venstre alltid har kjempet for å bevare disse ordningene.

–⁠ Dette er grunnleggende fattigdomstiltak, og for et sosialliberalt parti er det viktig å hjelpe de som ikke har et rettshjelpstilbud, sier hun og legger til at den frie rettshjelpen også gir samfunnet bedre jurister.

–⁠ Mange av de som har jobbet der får et sosialt engasjement som kan komme til gode i senere arbeidsliv, sier Grande.

Mer fra statsbudsjettet: Regjeringen vil gi deg mer penger om du fullfører graden din

Reversere kuttene

KrF la forrige uke frem sitt alternative statsbudsjett. De ønsker, i likhet med Venstre, å reversere kuttene til den frie rettshjelpen. De sier frivillige organisasjoners rettshjelpsarbeid er «svært viktig i et demokratisk samfunn» og at deres arbeid er svært viktig for å sikre at sårbare mennesker får oppfylt sine rettigheter.

–⁠ KrF har derfor foreslått å rette opp regjeringens kutt til frivillige organisasjoner som driver rettshjelpsarbeid, står det i partiets budsjett.

Enda mer fra statsbudsjettet: Dette er de viktigste sakene for deg som student

Studentboliger

En annen viktig studentsak er byggingen av flere studentboliger. Norsk studentorganisasjon (NSO) har sagt at det må bygges 3000 nye studentboliger i året om man skal nå målet om en dekningsgrad på 20 prosent. I Venstres budsjett legges det opp til å følge NSO sin anbefaling.

Hans Fredrik Grøvan, medlem i forskning- og utdanningskomiteen på Stortinget for KrF, sier partiet hans ikke har lagt opp til en større progresjon enn det regjeringen har, nemlig 2000 boliger.

–⁠ Det er klart man skulle bevilget mer penger til alt, men budsjetter er harde prioriteringer, sier han.

I stedet for studentboliger, har KrF prioritert nye studieplasser på helsefagene. Dette innebærer blant annet 500 nye sykepleiere og 50 studieplasser på medisin.

–⁠ Det er en ny satsning for å imøtekomme de store behovene vi har i sektoren, sier Grøvan og legger til:

–⁠ Men vi kommer til å støtte forslaget om 15 millioner til studentenes psykiske helse.