Operasjonssal: Målet til kunnskapministeren er at kvaliteten på utdanningen skal bli bedre.
Operasjonssal: Målet til kunnskapministeren er at kvaliteten på utdanningen skal bli bedre.

Krever 3 i norsk og matte for å bli sykepleier

Regjeringen innfører karakterkrav på sykepleierstudiet.

–⁠ Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Fra og med høsten 2019 må søkere ha tre i matte og et gjennomsnitt på minst tre i norsk for å være kvalifisert til opptak.

− Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover, sier Asheim.

Vil bedre medikamenthåndteringen...

I fjor innførte regjeringen karakterkrav for å komme inn på lærerutdannelsen. Nå følger sykepleierutdannelsen etter. Grunnen til innføringen av mattekravet er å sikre bedre medikamenthåndtering, ifølge kunnskapsministeren.

− Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten.

...og god sikre kommunikasjon

Det er også pasientsikkerheten som er bakgrunnen for innføringen av norskkravet.

− God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter. Sammen med kravet til karakter i matematikk, vil dette gi bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene. Det vil også kunne få flere studenter til å gjennomføre studiet, sier Asheim.