Ikke snakkesalig: Svein Stølen er ordknapp når Universitas møter han på Tøyen hovedgård.
Ikke snakkesalig: Svein Stølen er ordknapp når Universitas møter han på Tøyen hovedgård.

Svein Stølen har vært taus under hele psykologi-striden. Nå snakker han ut

Rektor ved Universitetet i Oslo innrømmer dårlig kommunikasjon.

–⁠ Som ny rektor ble du møtt av et institutt med steile fronter og et høyt konfliktnivå. Hva har vært det tøffeste med håndteringen av den såkalte PSI-striden?

–⁠ Akkurat nå har jeg kun ett fokus, og det er å komme videre i saken. Vi var i en situasjon hvor vi mente det var riktig å stenge klinikken fordi vi hadde indikasjoner på at det var nødvendig. Etter det så har alt fokus vært på pasientsikkerhet og studentene.

Harde studentreaksjoner: Et helt auditoriet teipet munnen i protest mot ledelsen

–⁠ Er det noe du i ettertid tenker at kunne blitt gjort annerledes for å unngå at saken ble så opphetet som den ble?

–⁠ Absolutt, og det har vi jo sagt allerede i styret. Vi har lagt oss flate med tanke på at kommunikasjon ikke var bra nok, og vi har ikke involvert studentene godt nok, soleklart.

–⁠ Har det vært vanskelig for deg å takle saken på et personlig plan?

–⁠ Nei, jeg ønsker ikke å snakke så mye om det personlige. Vi har hele tiden vært fokusert på å komme oss videre. Dette skjer jo parallelt med alt annet som skjer i hverdagen, så vi har prøvd å gjøre alt på en så logisk måte som mulig.

Studentdemonstrasjon: Praktikum på PSI, det må bli, det må bli

–⁠ Som nyvalgt rektor var du tydelig på at du ville prioritere undervisning. Samtidig har mange pekt på at dere gjennom denne prosessen har gjort det omvendte. Var valgløftene bare tomme ord?

–⁠ Vi mener at vi satser hardt på undervisning. Det er det vi jobber mest med. Dette er en enkeltsak hvor jeg tror det er i studentenes interesse å få klinikken under norsk lov. Så mener vi at dette vil resultere i en sterk og god praksisutdanning.

–⁠ Teip over munnen, flere demonstrasjoner og fiktive dødsannonser. Har studentene overreagert?

–⁠ I så fall så tenker jeg at noe av utfordringen er at vi ikke har klart å informere godt nok, og ikke involvert godt nok. Dødsannonsen til Studentparlamentet synes jeg var litt humoristisk.

Først skulle klinikken flyttes, så ble den stengt, så ble det uttalt at det ikke var sikkert at den kunne åpnes igjen på grunn av avvikene. Nå viser det seg imidlertid at man tar sikte på å åpne den igjen. Hvorfor har man plutselig gått tilbake?

–⁠ Jeg tror vi nå bare må jobbe videre med det utgangspunktet vi har. Vi tror vi klarer å gjenåpne klinikken, så må vi se hvordan vi jobber med å lukke alle avvik på sikt. For det å gjenåpne betyr ikke at man har lukket alle avvik. Så får vi ta resten av utviklingen seinere.

–⁠ På odontologisk fakultet har de vel også en klinikk som ligger på universitetet. Kan det også vise seg å være problematisk?

–⁠ Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er en klinikk som er organisert på en annen måte. Den er i samarbeid med helseforetakene hvis jeg har skjønt det riktig.

Glad: Stølen var i godt humør, men ville ikke snakke om sine egne følelser.
Glad: Stølen var i godt humør, men ville ikke snakke om sine egne følelser.

–⁠ Er det ikke mange fordeler med å ha en klinikk så nært lærestedet?

–⁠ Dette har jeg ikke noen mening om. Nå må Psykologisk institutt finne ut hvordan de vil utvikle en studentpraksis som er god. Det er det viktige. Inkludert i dette så er det også en klinikkdrift på en eller annen måte.

–⁠ Så du har ingen mening om det er noe bedre å ha undervisningsklinikk på instituttet eller i samarbeid med et helseforetak.

–⁠ Nei, hvorfor skulle jeg ha en mening om det?

–⁠ Fordi du er rektor ved universitetet?

–⁠ Ja, men jeg er veldig opptatt av den faglige autonomien. Da jeg snakket på styremøtet var det første jeg sa at vi ikke har til hensikt å gå inn og påvirke det faglige innholdet.

–⁠ Du snakker om at kommunikasjonen var for dårlig gjennom denne prosessen, hva konkret var det som ikke var bra nok?

–⁠ Nei, det vil jeg ikke gå konkret inn i, men det er jo det man ser resultatet av. Vi fikk en del utfordringer fordi vi ikke hadde kommunisert situasjonen godt nok, så folk forsto ikke bakgrunnen for det vi gjorde.

–⁠ Kan du fortelle hvem som ikke kommuniserte godt nok?

–⁠ Nei, altså det er jo mitt ansvar.

Universitetsdirektør, Gunn-Elin Bjørneboe, ville jo ha fullmakt til å gjennomføre forhandlingene med Lovisenberg, men det ble snudd i styret. Hvordan synes du hun har forholdt seg i denne prosessen?

–⁠ Det har jeg ikke tenkt å uttale meg om. Vi sto sammen om beslutningen, vi står sammen om det vi har gjort, og vi står sammen om den suksessen vi har fått til med et godt vedtak i styret.

–⁠ Men reaksjonene på styremøtet var kanskje en indikator på en viss misnøye?

–⁠ Nå er vi der vi er. Vi har fått til et godt vedtak som vi kan jobbe videre med. Jeg tror det er ekstremt viktig for Universitetet i Oslo nå at vi ser fremover. Nå er vi opptatt av pasientene og studentene. Vi har hatt gode møter i etterkant som tyder på at studentene er fornøyde.

–⁠ Ser du for deg at klinikken kommer til å bli flyttet fra instituttet i fremtiden?

–⁠ Jeg har ingen mening om det.

–⁠ Så du utelukker det ikke heller?

–⁠ Jeg har ingen mening om det

–⁠ Tror du det er sannsynlig at den flyttes?

–⁠ Jeg har ingen mening om det. Det må i så fall være et resultat av en prosess som i første omgang skal starte på Psykologisk institutt.

Flere saker fra PSI:

Opprøret:Kritikken haglet mot universitetsledelsen på styremøtet

Leserinnlegg Gjestelista støtter psykologistudentene i deres kamp

Konflikten har nådd Stortinget: Representant stiller kunnskapsministeren til veggs